ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expresso

IH0 K S P EH1 S OW0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expresso-, *expresso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expresso[N] (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ, Syn. espresso
expresso[N] กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ, Syn. espresso
expresso[N] เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ, Syn. espresso

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSO    IH0 K S P EH1 S OW0
EXPRESSO    EH0 K S P EH1 S OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェエスプレッソ[, kafeesupuresso] (n) expresso coffee (ita [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top