ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

express delivery

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -express delivery-, *express delivery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
express deliveryI'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快递[kuài dì, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] express delivery, #6,513 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eilbestellung {f} | Eilbestellungen {pl}express delivery | express deliveries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
速達便[そくたつびん, sokutatsubin] (n) (abbr) special delivery mail; express delivery post; (P) [Add to Longdo]
速達郵便[そくたつゆうびん, sokutatsuyuubin] (n) special delivery mail; express delivery post [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top