ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expletive

EH1 K S P L AH0 T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expletive-, *expletive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expletive(n) คำสบถ, Syn. swearword

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.

English-Thai: Nontri Dictionary
expletive(adj) ซึ่งทำให้ครบถ้วน,ที่เสริมเข้าไป,ที่เพิ่มเข้าไป,ที่ผนวกเข้าไป
expletive(n) สิ่งผนวก,สิ่งเสริม,คำอุทาน

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLETIVE EH1 K S P L AH0 T IH0 V
EXPLETIVES EH1 K S P L AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expletive (n) ˈɪksplˈiːtɪv (i1 k s p l ii1 t i v)
expletives (n) ˈɪksplˈiːtɪvz (i1 k s p l ii1 t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kraftausdruck {m}; Fluch {m}; Schimpfwort {n} | Kraftausdruck zensiertexpletive | expletive deleted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
形式名詞[けいしきめいし, keishikimeishi] (n) {ling} formal noun; dummy noun; expletive noun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expletive
   n 1: profane or obscene expression usually of surprise or anger;
      "expletives were deleted" [syn: {curse}, {curse word},
      {expletive}, {oath}, {swearing}, {swearword}, {cuss}]
   2: a word or phrase conveying no independent meaning but added
     to fill out a sentence or metrical line

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top