ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expenses

IH0 K S P EH1 N S AH0 Z   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expenses-, *expenses*, expense
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expensesค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expensesค่าใช้จ่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We have to cut back all expenses.- เราตองตัดรายจ่ายลงบ้าง As Good as It Gets (1997)
These are the food receipts, the household expenses.มีบิลค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย กระจุกกระจิกในบ้าน As Good as It Gets (1997)
I hope you don't mind us starting without you... but there was the question of unusual expenses, both here in the office... and at the hotel.เผอิญเรากังขาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ธรรมดา ทั้งที่ออฟฟิศนี้ และที่โรงแรม The Red Violin (1998)
- Your expenses are your own. - Latisha said you'd pay.คุณจ่ายเอง ลาติชาบอกว่าคุณจะจ่าย Punch-Drunk Love (2002)
Private Tutor Living expenses subsidy!อาจารย์สอนพิเศษ / ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I will cover Chiyo's schooling, all her expenses, until after her debut.ฉันจะจัดการเรื่องโรงเรียนของชิโยะ ค่าใช้จ่าย ของเธอทั้งหมด จนกว่าเธอจะปรากฏตัว Memoirs of a Geisha (2005)
We've had a lot of expenses...เราเองก็มีค่าใช้จ่ายมาก Always - Sunset on Third Street (2005)
I am in charge of her schedule her appointments and her expenses and most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall.ฉันดูแลตารางเวลา นัดหมาย ค่าใช้จ่ายและ... ที่สำคัญที่สุดฉันได้ไปปารีส กับหล่อนช่วงแฟชั่นวีคตอนใบไม้ร่วง The Devil Wears Prada (2006)
How about family expenses?ค่าใช้จ่ายของครอบครัวมันเป็นอย่างไร? Confession of Pain (2006)
And that they'll pay for the hospital expenses afterwards.พวกเค้าจ่ายค่าโรงพยาบาลด้วย Fly, Daddy, Fly (2006)
This is for your comfort, and send me the hospital expenses once you're done.นีสำหรับค่าทำขวัญ ส่งบิลค่าใช้รักษาตัวมาให้ฉัน Fly, Daddy, Fly (2006)
ALL THE MEDICAL EXPENSES FOR THE BABY, SO--ค่าใช้จ่ายทางแพทย์สำหรับเด็กทั้งหมด เพราะฉนั้น Family/Affair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expenses$100 will cover all your expenses for the trip.
expensesA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
expensesA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
expensesAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
expensesAllow a person $100 for expenses.
expensesAll the expenses will fall on the sponsor.
expensesEach person's share of the expenses for the party is 4000 yen.
expensesHe calculated the expenses.
expensesHe had the kindness to supply me with my school expenses.
expensesHe tried to save something from his travel expenses.
expensesHis expenses exceed his income by far.
expensesI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าใช้จ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count unit: บาท
รายจ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย, Ant. รายรับ, Example: รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จำเป็น
โสหุ้ย[N] expenses, See also: overhead, Syn. ค่าใช้จ่าย, Example: เท่าที่รู้มาค่าโสหุ้ยในการติดพัดลมก็ประมาณ 500 บาทกระมัง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khāchaijāi) EN: claim expenses   
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāchaijāi) EN: share the expenses   
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
การปรับลดค่าใช้จ่าย[n. exp.] (kān prap lot khāchaijāi) EN: reduction in expenses   
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร[n. exp.] (khāchaijāi nai kān børihān) EN: administrative expenses   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPENSES    IH0 K S P EH1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expenses    (n) ˈɪkspˈɛnsɪz (i1 k s p e1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开销[kāi xiāo, ㄎㄞ ㄒㄧㄠ, / ] expenses, #17,506 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
医療費[いりょうひ, iryouhi] (n) medical expenses; doctor's bill [Add to Longdo]
医療費用保険[いりょうひようほけん, iryouhiyouhoken] (n) medical expenses insurance [Add to Longdo]
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses [Add to Longdo]
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) [Add to Longdo]
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs [Add to Longdo]
営業費[えいぎょうひ, eigyouhi] (n) operating expenses; operating cost [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top