ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exothermic

EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exothermic-, *exothermic*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exothermic reactionปฏิกิริยาแบบคายความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exothermicพลังงานที่คายออกมา [การแพทย์]
exothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน, การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exothermic Processขบวนการคายความร้อน [การแพทย์]
exothermic reactionปฏิกิริยาคายความร้อน, ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXOTHERMIC EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放热反应[fàng rè fǎn yìng, ㄈㄤˋ ㄖㄜˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] exothermic reaction, #151,176 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exothermic
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with the liberation of heat [syn: {exothermic},
       {exothermal}, {heat-releasing}] [ant: {endothermal},
       {endothermic}, {heat-absorbing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top