ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorcist

EH1 K S ER0 S IH0 S T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorcist-, *exorcist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exorcist[N] หมอผี, See also: ผู้ทำพิธีไล่ผี, คนไล่ผี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorcist(เอค'ซอซิสทฺ) n. ผู้ทำพิธีไล่ผี,หมอผี

English-Thai: Nontri Dictionary
exorcist(n) หมอผี,ผู้ไล่ผี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's call in the exorcist and have it purged.เราเรียกหมอผีมาล้างความชั่วร้าย Suspiria (1977)
According to the introduction of another, - exorcist or someone similar, it is often only make things worse.เราจะทำตามคำแนะนำของผู้อื่น หมอผีหรือคนอื่นๆเค้าบอกว่า มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทำเรื่องแย่ๆ Paranormal Activity (2007)
Psychic or exorcist.หมอผีหรือใครก็ได้ Paranormal Activity (2007)
He called the place of exorcist.เขาบอกว่ามันเป็นสถามที่แห่งความชั่วร้าย Paranormal Activity (2007)
Before the arrival of The Exorcist -ก่อนที่จะถูกหมอผีทำพิธี Paranormal Activity (2007)
You won't find an exorcist in the yellow pages.คุณคงหาหมอผีไม่ได้ง่ายๆ จากสมุดหน้าเหลืองหรอก The Orphanage (2007)
Wow, you hired the Exorcist. That's great.วู้ว, คุณทำเหมือนหมอผีเลยอะ \ นั่นแจ่มมาก The House Bunny (2008)
There's something Exorcist-y about her. How could she hit Jess like that?มีอะไรแปลกๆ กับเขา เขาตีเจสอย่างนั้นได้ยังไง The Happening (2008)
Exorcist, unsub?หมอผี, ผู้ต้องสงสัย? Demonology (2009)
Did you ever see the exorcist?คุณเคยเห็นการไล่ผีหรือเปล่า Demonology (2009)
What are you, an exorcist?เธอเป็นหมอผีหรือไง? Hairography (2009)
And that's when the exorcist voice pops out.และตอนนั้น ที่หมอผีแหกปาก Days Gone Bye (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
EXORCIST    EH1 K S ER0 S IH0 S T
EXORCISTS    EH1 K S ER0 S IH0 S T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクソシスト[, ekusoshisuto] (n) exorcist [Add to Longdo]
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium [Add to Longdo]
祈祷師;祈禱師(oK)[きとうし, kitoushi] (n) medicine man; shaman; faith healer; witch doctor; exorcist [Add to Longdo]
祓魔師[ふつまし, futsumashi] (n) exorcist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exorcist
   n 1: one of the minor orders in the unreformed Western Church
      but now suppressed in the Roman Catholic Church
   2: someone who practices exorcism [syn: {exorcist}, {exorciser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top