ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorcism

EH1 K S ER0 S IH2 Z AH0 M   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorcism-, *exorcism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorcism(เอกซอ'ซิสซึม) n. การไล่ผี,พิธีไล่ผี,การขับไล่,การขจัด,มนต์ไล่ผี., See also: exorcismal adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exorcismการไล่ผี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Yes, I'm sure he's very good at exorcism but...จ้ะ จ้ะ ฉันแน่ใจว่าท่านเก่ง เรื่องเกี่ยวกับหมอผี แต่.. Love Actually (2003)
I mean, we got 32 minutes and counting to track this thing down or whoever it's possessing anyway and perform a full exorcism.ตอนนี้เราขึ้นมา 32นาทีแล้ว เราต้องเตรียม.. หาปีศาจหรือตัวอะไรก็ตามที่เข้าสิงทุกอย่าง แล้วก็รีบไล่มันไปซะ Phantom Traveler (2005)
Now, I found an exorcism in here that I think is gonna work.เอาล่ะ ฉันจะหามนตร์ไล่ผีที่คิดว่าใช้ได้ผล Phantom Traveler (2005)
Well, I'm sorry, Mrs. Thornton, but it is against bank policy to extend a loan for an exorcism.เพราะหนูเหรอ งั้นหนูขอโทษ Burning House of Love (2008)
Fully prepared body and soul for this exorcism?เหมือนกันเลย Burning House of Love (2008)
We went into the woods to get a $445 hoodoo exorcism last night.เราเข้าไปในป่า เสียเงิน 445 เหรียญ ทำพิธีไล่ผีเมื่อคืน แกคงไม่ให้ฉันเล่าตั้งแต่ต้นหรอก The Fourth Man in the Fire (2008)
That was no damn exorcism, that was a straight-up con job.ไม่มีการไล่ผีสั่วๆแบบนั้นหรอก, แค่พวกต้มตุ๋นย่ะ. The Fourth Man in the Fire (2008)
I had the exorcism.หนูไปทำพิธีไล่ผี I Don't Wanna Know (2008)
Hey, hey, hey, did you have that exorcism?เฮ้ นี่เธอผีเข้ารึเปล่า? I Don't Wanna Know (2008)
I just got a fake exorcism and a DUI.ฉันรู้หลายอย่างเกี่ยวกับสถานะ และหน้าที่ของเธอนะ You'll Be the Death of Me (2008)
And the solution is have some crazy ass lady who lives in a bus out in a swamp perform a $800 exorcism on me that there is no way in hell I can afford?ดังนั้นฉันยอมรับ ฉันรักคุณ โอ้ พระเจ้า Plaisir d'amour (2008)
So I guess I'm having an exorcism.แล้ว Plaisir d'amour (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXORCISM    EH1 K S ER0 S IH2 Z AH0 M
EXORCISMS    EH1 K S ER0 S IH2 Z AH0 M Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪魔調伏[あくまちょうぶく, akumachoubuku] (n) exorcism; praying down evil spirits [Add to Longdo]
悪魔払い[あくまばらい, akumabarai] (n) exorcism [Add to Longdo]
祈祷(P);祈とう;祈禱(oK)[きとう, kitou] (n,vs) prayer; exorcism; (P) [Add to Longdo]
御祓い;お祓い;御秡い(iK)[おはらい, oharai] (n) exorcism (Shinti rite); purification [Add to Longdo]
荒節[あらぶし;あらよ, arabushi ; arayo] (n) (1) common and low grade type of katsuobushi; (2) bamboo rod used during imperial exorcism ceremonies [Add to Longdo]
除霊[じょれい, jorei] (n) exorcism [Add to Longdo]
浄霊[じょうれい, jourei] (n) exorcism [Add to Longdo]
神送り[かみおくり, kamiokuri] (n) (1) (See 神迎え) rite seeing off the gods on their way to Izumo Shrine (held on the last night of the ninth lunar month and first night of the tenth lunar month); (2) exorcism [Add to Longdo]
調伏[ちょうぶく;じょうぶく, choubuku ; joubuku] (n,vs) curse; exorcism [Add to Longdo]
破魔[はま, hama] (n,vs) exorcism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exorcism
      n 1: freeing from evil spirits [syn: {exorcism},
           {dispossession}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top