ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorbitance

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorbitance-, *exorbitance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exorbitance    (n) ˈɪgzˈɔːbɪtəns (i1 g z oo1 b i t @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exorbitance
      n 1: excessive excess [syn: {exorbitance}, {outrageousness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

exorbitance

 


  

 
exorbitance
  • (อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป [Hope]
  • (n) /'ɪgz'ɔːbɪtəns/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top