ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhibitionists

EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibitionists-, *exhibitionists*, exhibitionist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา exhibitionists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *exhibitionists*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibitionist[N] ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITIONIST    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibitionist    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪst (e2 k s i b i1 sh @ n i s t)
exhibitionists    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪsts (e2 k s i b i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
露出狂[ろしゅつきょう, roshutsukyou] (n) exhibitionist; flasher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top