ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhibitionism

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibitionism-, *exhibitionism*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhibitionismการแสดงอนาจาร (โดยเปิดเผยของลับ) [ดู bodily exhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibitionismวิปริตทางเพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ,ประเภทชอบโชว์อวัยวะเพศ,การชอบอวดอวัยวะเพศ,พวกชอบอวดอวัยวะเพศ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibitionism    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪzəm (e2 k s i b i1 sh @ n i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
露出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] (n) exhibitionism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
露出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] Exhibitionismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibitionism
   n 1: extravagant and conspicuous behavior intended to attract
      attention to yourself
   2: the perverse act of exposing and attracting attention to your
     own genitals [syn: {exhibitionism}, {immodesty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top