ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaustion

IH0 G Z AO1 S CH AH0 N   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaustion-, *exhaustion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaustion[N] ความเหนื่อยอ่อน, See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด, Syn. fatigue, lasstitude, weariness

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhaustionการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exhaustion, heatการหมดแรงเพราะร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion.""ผู้หญิงพยุงร่างผู้บาดเจ็บออกจากถนน จนสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้า" Gandhi (1982)
I only slept when I passed out from exhaustion.ผมหลับลงเฉพาะตอนที่หมดเรี่ยวแรง Frailty (2001)
-Divine exhaustion.- หมดแรงเลยล่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Oh, I just got a call a prisoner was suffering from heat exhaustion.ฉันเพิ่งได้รับแจ้งว่ามีนักโทษป่วยเพราะความร้อน Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Aw, deranged from exhaustion.ในที่สุดแกก็ตามมาจนได้นะ Enchanted (2007)
Rumor of exhaustion and voice strain are swirling around the singing sensation.ข่าวลือถึงความเหนื่อย แล้วเสียงเแกว่งไม่ตรงโน๊ต Alvin and the Chipmunks (2007)
Exhaustioned us.ความเสื่อมมสภาพของคนเรา AK-51 (2008)
At the current rate, all fish stocks are threatened with exhaustion.ในปัจจุบัน,ปลาในตลาดส่วนใหญ่ เข้าใกล้การสูญพันธุ์ Home (2009)
It's simple exhaustion, but it will lead to worse if it's not treated.ทานแค่เหนื่อยมากไปหน่อย.. แต่มันจะแย่กว่านี้ถ้าไม่ดูแลให้ดี Invictus (2009)
We monitor for signs of stress, fatigue mental exhaustion.เราตรวจสอบวี่แววของความเครียด... ...สภาพอารมณ์ที่ไม่ปกติ Ninja Assassin (2009)
Look for any admissions for exhaustionหากรณีที่แอดมิดเพราะความอ่อนเพลีย Demonology (2009)
In and out of hospitals-- Broken arm, broken rib, Exhaustion.ใช่เลย แล้วเธอก็ตายจากไป อย่างกะทันหันตอนอดัมอายุ 5 ขวบ เขาไม่รู้จักพ่อ Conflicted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustionA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
exhaustionCollapse from exhaustion.
exhaustionThat is, total exhaustion. Body and soul completely knackered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย[N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[n. exp.] (khwām ønphlīa) EN: exhaustion   FR: faiblesse [f]
ภาวะหมดแรง [n. exp.] (phāwa mot raēng) EN: exhaustion   FR: épuisement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUSTION    IH0 G Z AO1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaustion    (n) ˈɪgzˈɔːstʃən (i1 g z oo1 s ch @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, / ] exhaustion; collapse from dehydration, #31,477 [Add to Longdo]
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] exhaustion, #34,268 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困憊[こんぱい, konpai] (n,vs) exhaustion; fatigue [Add to Longdo]
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n,vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P) [Add to Longdo]
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P) [Add to Longdo]
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n,vs) exhaustion; draining of strength [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
熱ばて[ねつばて, netsubate] (n) heat exhaustion [Add to Longdo]
熱疲労[ねつひろう, netsuhirou] (n) (1) thermal fatigue (e.g. in structures); (2) (See 熱ばて,熱疲憊) heat exhaustion [Add to Longdo]
熱疲憊[ねつひはい, netsuhihai] (n) heat exhaustion [Add to Longdo]
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P) [Add to Longdo]
疲労困憊[ひろうこんぱい, hiroukonpai] (n,vs) total exhaustion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaustion
   n 1: extreme fatigue
   2: serious weakening and loss of energy [syn: {debilitation},
     {enervation}, {enfeeblement}, {exhaustion}]
   3: the act of exhausting something entirely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top