ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaust pipe

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaust pipe-, *exhaust pipe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaust pipe[N] ท่อไอเสีย, Syn. tailpipe

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๊บ[N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
ท่อไอเสีย[N] exhaust pipe, Example: เขม่าควันจากโรงงาน หรือท่อไอเสียรถยนต์ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ, Count unit: ท่อ, Thai definition: ท่อเหล็กกลวงที่ต่อจากเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊ส และช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แป๊บ[n.] (paep) EN: water pipe ; pipe ; exhaust pipe   FR: tuyau [m] ; conduit[m]
ท่อไอเสีย[n. exp.] (thø aisīa) EN: exhaust pipe   FR: pot d'échappement [m] : tuyau d'échappement [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhaust pipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe [Add to Longdo]
エキパイ[, ekipai] (n) (abbr) exhaust pipe [Add to Longdo]
排気管[はいきかん, haikikan] (n) exhaust pipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exhaust pipe
      n 1: a pipe through which burned gases travel from the exhaust
           manifold to the muffler

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top