ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaust

IH0 G Z AO1 S T   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaust-, *exhaust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaust[N] การปล่อยควันเสีย, See also: การปล่อยไอเสีย, ควันพิษ
exhaust[VT] ใช้หมด, See also: หมดเกลี้ยง, ไม่มีเหลือ, Syn. consume, deplete, use up
exhaust[VT] ทำให้หมดแรง, See also: ทำให้หมดกำลัง, ทำให้เหนื่อยอ่อน, Syn. debilitate, fatigue, wear out
exhaust[VT] ปล่อยควันเสีย
exhausted[ADJ] ซึ่งใช้หมดสิ้น, See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ, Syn. consumed, depleted, used up
exhausted[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย, Syn. fatigued, spent, tired out
exhaustion[N] ความเหนื่อยอ่อน, See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด, Syn. fatigue, lasstitude, weariness
exhaustive[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. thorough
exhaust pipe[N] ท่อไอเสีย, Syn. tailpipe
exhaustively[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
inexhaustible(อินอิกซอส'ทะเบิล) adj. ไม่รู้จักหมด,ไม่สิ้นสุด,ใช้ไม่หมด,ไม่รู้จักเหนื่อย., See also: inexhaustibility,inexhaustibleness n. inexhaustibly adv., Syn. boundless

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
inexhaustible(adj) ไม่เพลี่ยงพล้ำ,ไม่สิ้นสุด,ไม่หมดสิ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhaust airลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust emissionsสารมลพิษในไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust fan; exhausterพัดลมดูดออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust gasesไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust manifoldท่อร่วมไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust openingช่องลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust strokeจังหวะคาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust systemระบบท่อไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust-gas analyserเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaust ไอเสีย
ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Exhaust gasไอเสีย [TU Subject Heading]
Exhaust trailเอกซซอสท์เทรล หรือพวยไอเสีย [อุตุนิยมวิทยา]
Exhaust Valvesลิ้นไอเสีย [การแพทย์]
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน The Great Dictator (1940)
Goddamn it, I'm exhausted!ให้ตายสิ ฉันแสนท้อ Blazing Saddles (1974)
"Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion.""ผู้หญิงพยุงร่างผู้บาดเจ็บออกจากถนน จนสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้า" Gandhi (1982)
You starve and near exhaust meเธอทำให้ฉันสูญสิ้น Labyrinth (1986)
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน Labyrinth (1986)
Look at you. You're exhausted.มองไปที่คุณ คุณกำลังหมด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Having to decide exhausts her.ให้คะแนนเต็มเลย Wild Reeds (1994)
You really exhaust me, François.เธอทำฉันเพลียจริงๆ ฟรองซัว Wild Reeds (1994)
Perhaps it would have been different if there hadn't been a war but this was 1917, and people were exhausted by loss.บางทีมันคงจะแตกต่างไป ถ้าตอนนั้นไม่มีสงคราม แต่นั่นปี 1917 The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
He must be exhausted, poor baby. You should have told me he was coming.เขาจะต้องหมดทารกที่น่าสงสาร คุณควรจะได้บอกผมว่าเขากำลังจะมาถึง The Birdcage (1996)
- I can't. I'm exhausted.- ผมหมดเรี่ยวหมดแรงไปไม่ไหว As Good as It Gets (1997)
It's exhausting talking like this. Exhausting.พูดเรื่องนี้แล้วเหนื่อย เหนื่อยเหลือเกิน As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustAlthough he was exhausted, he had to keep working.
exhaustA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
exhaustBeing exhausted, she was soon fast asleep.
exhaustBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.
exhaustBy the time we had walked four miles, he was exhausted.
exhaustCar exhaust causes serious pollution in towns.
exhaustCollapse from exhaustion.
exhaustExhausted from a day's work, he went to bed much earlier than usual.
exhaustExhaust gases of a car are noxious.
exhaustHe exhausted all his energy.
exhaustHe exhausted his money.
exhaustHe exhausted his strength on the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอำนาจ[V] exhaust one's power, See also: lose power/influence, Ant. มีอำนาจ, Example: แคว้นสุโขทัยหมดอำนาจลงในพุทธศตวรรษที่ 20, Thai definition: ไม่มีอำนาจเหลืออยู่
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย[N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
แผละ[ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
แพ้แรง[V] be tired, See also: exhaust one's strength, exhaust oneself, Syn. หมดแรง, Example: เธอแพ้แรงเพราะอาเจียนตลอดเวลาเลย, Thai definition: เสียกำลังไปมาก
มืออ่อนตีนอ่อน[V] tired, See also: exhaust, weary, wear out, fag, Syn. หมดแรง, หมดกำลัง, Example: อยู่ดีๆ คุณปู่ก็มีอาการมืออ่อนตีนอ่อน, Thai definition: มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด
เปลี้ย[V] tire, See also: exhaust, be feeble, fatigue, Syn. เพลีย, เหนื่อย, เมื่อย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนล้า, อ่อนเพลีย, ล้า, อิดโรย, อ่อนเปลี้ย, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: ผมเปลี้ยเต็มที หลังเสร็จงานนี้ต้องขอพักยาวแล้ว, Thai definition: ขาดกำลังที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
แป๊บ[N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
อิดโรย[ADV] wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded   
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted   
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly   
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[n. exp.] (khwām ønphlīa) EN: exhaustion   FR: faiblesse [f]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUST    IH0 G Z AO1 S T
EXHAUSTS    IH0 G Z AO1 S T S
EXHAUSTS    IH0 G Z AO1 S S
EXHAUSTS    IH0 G Z AO1 S
EXHAUSTED    IH0 G Z AO1 S T AH0 D
EXHAUSTING    IH0 G Z AO1 S T IH0 NG
EXHAUSTION    IH0 G Z AO1 S CH AH0 N
EXHAUSTIVE    IH0 G Z AO1 S T IH0 V
EXHAUSTIVELY    IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaust    (v) ˈɪgzˈɔːst (i1 g z oo1 s t)
exhausts    (v) ˈɪgzˈɔːsts (i1 g z oo1 s t s)
exhausted    (v) ˈɪgzˈɔːstɪd (i1 g z oo1 s t i d)
exhausting    (v) ˈɪgzˈɔːstɪŋ (i1 g z oo1 s t i ng)
exhaustion    (n) ˈɪgzˈɔːstʃən (i1 g z oo1 s ch @ n)
exhaustive    (j) ˈɪgzˈɔːstɪv (i1 g z oo1 s t i v)
exhaust-pipe    (n) ˈɪgzˈɔːst-paɪp (i1 g z oo1 s t - p ai p)
exhaustively    (a) ˈɪgzˈɔːstɪvliː (i1 g z oo1 s t i v l ii)
exhaust-pipes    (n) ˈɪgzˈɔːst-paɪps (i1 g z oo1 s t - p ai p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] exhausted; poor, #4,202 [Add to Longdo]
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, / ] exhaustion; collapse from dehydration, #31,477 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] exhausted, #31,487 [Add to Longdo]
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] exhaustion, #34,268 [Add to Longdo]
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance), #53,357 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] exhausted, #328,198 [Add to Longdo]
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhaust pipe [Add to Longdo]
排风口[pái fēng kǒu, ㄆㄞˊ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, / ] exhaust vent [Add to Longdo]
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 饿 / ] exhausted and hungry [Add to Longdo]
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ˊ ㄧˊ, / ] exhaustive; thorough [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampf {m}exhaust steam [Add to Longdo]
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes [Add to Longdo]
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abgashaube {f}exhaust hood [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten {pl}exhaust gas component | exhaust gas components [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abgasrückführung {f}exhaust gas recycling [Add to Longdo]
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaust
   n 1: gases ejected from an engine as waste products [syn:
      {exhaust}, {exhaust fumes}, {fumes}]
   2: system consisting of the parts of an engine through which
     burned gases or steam are discharged [syn: {exhaust},
     {exhaust system}]
   v 1: wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm
      beat"; "He was all washed up after the exam" [syn:
      {exhaust}, {wash up}, {beat}, {tucker}, {tucker out}]
   2: use up (resources or materials); "this car consumes a lot of
     gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
     bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use up},
     {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe out}]
   3: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our
     strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out}, {sap},
     {tire}]
   4: use up the whole supply of; "We have exhausted the food
     supplies"
   5: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top