ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executant

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executant-, *executant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executant    (n) ˈɪgzˈɛkjutənt (i1 g z e1 k y u t @ n t)
executants    (n) ˈɪgzˈɛkjutənts (i1 g z e1 k y u t @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  executant
      n 1: a performer (usually of musical works)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

executant

 


  

 
executant
  • n. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร [Hope]
  • (n) /'ɪgz'ɛkjutənt/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
expectant, executing, exultant, extant, executed, extent

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top