ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excruciate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excruciate-, *excruciate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Used to excruciate to my parentsใช้คาถากรีดแทงกับพ่อแม่ของฉัน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
責め苛む;責めさいなむ;攻め苛む(iK)[せめさいなむ, semesainamu] (v5m,vt) to torture; to persecute; to excruciate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excruciate
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

excruciate

 


  

 
excruciate
 • (เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์ ###SW. excruciation n. ดูexcruciate [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ex cruciate, ex-cruciate, excoriate, excruciating, excoriated, execrate, excrete, execrated

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top