ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excommunicate

EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excommunicate-, *excommunicate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat

English-Thai: Nontri Dictionary
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm being sent home in shame, and I'm probably going to be excommunicated.ถูกส่งกลับบ้านด้วยเรื่องที่น่าอาย แถมยังต้องกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆอีก Latter Days (2003)
After we met, I was sent home and excommunicated... for being gay.หลังจากที่เราพบกันวันนั้น ผมถูกส่งกลับบ้านและก็ถูกขับออกจากนิกายน่ะครับ เพราะว่าผมกลายเป็นเกย์ Latter Days (2003)
Remember, if we are discovered by the Vatican, we are excommunicated.จำไว้นะหากเราถูกทางวาติกันจับได้ เราจะถูกชับออกจากศาสนานะ The Da Vinci Code (2006)
Opie went to prison because of that asshole. He's excommunicated.โอปี้ต้องติดคุกเพราะไอ้สารเลวนั่น เขาถูกไล่ออกจากกลุ่มแล้ว Giving Back (2008)
For which I will be excommunicated.ที่ซึ่งข้ากำลังจะถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิก The Other Boleyn Girl (2008)
I know he excommunicated you from the IRA, that he stole your wife, raised your daughter.ฉันยังรู้มาว่าเขาไล่นายออก จากกลุ่มขบวนการก่อการร้ายIRA เขาขโมยเมียนายไป เลี้ยงดูลูกสาวของนาย Balm (2009)
I am to be excommunicated for writing Magna Carta.ข้าเองก็ถูกขับออกจากกลุ่ม เพราะการลงนามในครั้งนั้น Ironclad (2011)
You will be stripped from the order and excommunicated immediately. Do I make myself clear?และเจ้าจะถูกปลดออกจากหน้าที่และถูกเนรเทศ เจ้าเข้าใจหรือไม่ Priest (2011)
Now, because of a sexting scandal at Our Lady of Perpetual Loneliness, their glee club, the Nun-touchables, has been excommunicated by the new pope.เอาล่ะ เพราะว่าเรื่องอื้อฉาวเมื่อเที่ยง ที่ Our Lady of Perpetual Loneliness, ชมรมร้องเพลงของพวกเขาอย่าง the Nun-touchables All or Nothing (2013)
He was excommunicated by the Roman Catholic Church in his homeland expelled by the Calvinists in Switzerland and by the Lutherans in Germany.เขาได้รับการคว่ำบาตร โดยคริสตจักรโรมันคาทอลิค ในบ้านเกิดของเขา ขับไล่ออกมาโดยเคลวินใน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCOMMUNICATE    EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
EXCOMMUNICATED    EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excommunicate    (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪt (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t)
excommunicated    (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪtɪd (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t i d)
excommunicates    (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪts (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excommunicate
   v 1: exclude from a church or a religious community; "The gay
      priest was excommunicated when he married his partner"
      [syn: {excommunicate}, {unchurch}, {curse}] [ant:
      {communicate}]
   2: oust or exclude from a group or membership by decree

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top