ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclusive or

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclusive or-, *exclusive or*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclusive orหรือใช้ตัวย่อว่า XOR (อ่านว่า ซอร์) เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เมื่อจะสั่งให้แสดงภาพออกมาเป็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะตัวหนึ่ง ซึ่งใช้เลขฐานสอง สองตัวมาทำให้เกิดเป็นค่าใหม่ ถ้าในการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้ผลออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าค่าออกมาไม่เท่ากัน ผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องตรรกะนี้ก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスクルーシブオア[, ekusukuru-shibuoa] (n) {comp} exclusive OR [Add to Longdo]
排他的論理和[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] (n) {comp} exclusive OR; XOR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
排他的論理和[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] exclusive OR (XOR) [Add to Longdo]
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top