ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclamatory

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclamatory-, *exclamatory*
English-Thai: Nontri Dictionary
exclamatory(adj) ซึ่งอุทานออกมา,ซึ่งร้องออกมา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclamatory (j) ˈɪksklˈæmətriː (i1 k s k l a1 m @ t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感嘆文[かんたんぶん, kantanbun] (n) exclamatory sentence; exclamation [Add to Longdo]
感動文[かんどうぶん, kandoubun] (n) (obsc) (See 感嘆文) exclamatory sentence; exclamation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclamatory
   adj 1: sudden and strong; "an emphatic no" [syn: {emphatic},
       {exclamatory}]

  

 
exclamatory
 • (adj) ซึ่งอุทานออกมา,ซึ่งร้องออกมา [Nontri]
 • (j) /'ɪkskl'æmətriː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top