ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exciting

IH0 K S AY1 T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exciting-, *exciting*, excit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exciting(adj) ที่น่าตื่นเต้น, See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arousing, stimulating, stirring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excitingEverything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
excitingHe has written a number of exciting detective stories.
excitingHe told us a very exciting story of adventure.
excitingIce hockey is an exciting sport.
excitingI found the game very exciting.
excitingI found this film very exciting.
excitingIf was a really exciting baseball game.
excitingIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
excitingIf you give it a try you will find this game very exciting.
excitingI had never seen such an exciting baseball game before.
excitingI had never seen such an exciting rugby match as one I saw yesterday.
excitingI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทึกขวัญ(adj) thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
โลดโผน(adj) thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai Definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ครึกโครม(adj) sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai Definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าตื่นเต้น[nāteūnten] (adv) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled  FR: excitant ; troublant
ตื่นเต้น[teūnten] (adj) EN: exciting ; anxious  FR: excitant ; anxieux

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITING IH0 K S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exciting (v) ˈɪksˈaɪtɪŋ (i1 k s ai1 t i ng)
excitingly (a) ˈɪksˈaɪtɪŋliː (i1 k s ai1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使 / 使] exciting; to excite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerstrom {m}exciting current [Add to Longdo]
aufregend {adj} | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
エキサイティング[ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
躍り[おどり, odori] (n) leaping; jumping; spring; exciting; (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exciting
   adj 1: creating or arousing excitement; "an exciting account of
       her trip" [ant: {unexciting}]
   2: stimulating interest and discussion; "an exciting novel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top