ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excite

IH0 K S AY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excite-, *excite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excite(vt) กระตุ้น (ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี), See also: ปลุกปั่น, Syn. arouse, stimulate
excite(vt) ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง, Syn. evoke
excite(vt) ปลุกเร้า (ทางร่างกาย)
excite(vt) ปลุกเร้า (ทางอารมณ์ความรู้สึก)
excited(adj) ตื่นตระหนก, See also: เป็นกังวล, Syn. agitated, nervous
excited(adj) ตื่นเต้นดีใจ, See also: กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
excitedly(adv) อย่างตื่นเต้น, See also: อย่างกระตือรือร้น, Syn. enthusiastically
excitement(n) ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
excitement(n) สิ่งที่น่าตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
excitern. ผู้เร้า,สิ่งเร้า,ตัวกำเนิดไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exciteกระตุ้น [การแพทย์]
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะเมื่อมีพลังงานสูงกว่าระดับปกติ พลังงานส่วนเกินของนิวเคลียสมักถูกปลดปล่อยเป็นรังสีแกมมา สำหรับพลังงานส่วนเกินของโมเลกุลอาจปรากฏในลักษณะการเรืองแสงหรือความร้อน (ดู ground state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Excited Stateสถานะกระตุ้น,สภาวะเร่งเร้า [การแพทย์]
excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของระบบ  เช่น อะตอม หรือโมเลกุลที่มีระดับพลังงานสูงกว่าระดับพลังงานในสถานะพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Excitement Phaseระยะตื่นตัวทางเพศ,ระยะตื่นเต้น,ระยะตื่นตัวทางเพศ [การแพทย์]
Excitement, Severeอาการตื่นเต้นอย่างรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exciteAll Japan is excited.
exciteAll of us were excited with the result of the experiment.
exciteAll the audience was excited.
exciteAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
exciteAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
exciteAs he talked, he got more and more excited.
exciteBob looks excited to watch the soccer game.
exciteBut he was excited too.
exciteBut, she has never offered much excitement in the bedroom.
exciteDidn't you notice that she was very excited?
exciteDidn't you remark that she was very excited?
exciteDon't get excited about such a thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้าใจ(adv) excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai Definition: ทำให้คึกคัก
ปลุกระดม(v) excite, See also: arouse, call into action, incite, Syn. ยุยง, Example: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล
พล่าน(adv) excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ
น่าตื่นตาตื่นใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าเร้าใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
ระทึกใจ(adj) excited, See also: frightened, Example: เขาเล่าถึงช่วงนาทีระทึกใจในตอนถูกล่าว่า ไม่มีทั้งความสบายกาย และใจ
ระทึกใจ(v) excite, See also: tremble with terror, be extremely frightened
ความเร้าใจ(n) excitement, See also: arousal, Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเด้น[jai dēn] (x) EN: excited with delight  FR: être tout excité
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
กะดี๊กะด๊า[kadīkadā] (v) EN: exhibit great excitement ; be overly excited
กำหนัด[kamnat] (v) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited  FR: être excité ; être en chaleur
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [f]
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (v) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble
กระสัน[krasan] (v) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused  FR: éprouver du désir ; être excité
กระทุ้ง[krathung] (v) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod  FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITE IH0 K S AY1 T
EXCITED IH0 K S AY1 T AH0 D
EXCITED IH0 K S AY1 T IH0 D
EXCITES IH0 K S AY1 T S
EXCITEDLY IH0 K S AY1 T AH0 D L IY0
EXCITEMENT IH0 K S AY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excite (v) ˈɪksˈaɪt (i1 k s ai1 t)
excited (v) ˈɪksˈaɪtɪd (i1 k s ai1 t i d)
excites (v) ˈɪksˈaɪts (i1 k s ai1 t s)
excitedly (a) ˈɪksˈaɪtɪdliː (i1 k s ai1 t i d l ii)
excitement (n) ˈɪksˈaɪtmənt (i1 k s ai1 t m @ n t)
excitements (n) ˈɪksˈaɪtmənts (i1 k s ai1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, / ] excited; excitement, #2,512 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] excite; nourish; this, #8,169 [Add to Longdo]
冲冲[chōng chōng, ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] excitedly, #41,284 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
イクサイトメント[ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
エキサイト[ekisaito] (n,vs) excite; (P) [Add to Longdo]
ハイテンション[haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about [Add to Longdo]
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement [Add to Longdo]
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エキサイト[えきさいと, ekisaito] excite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excite
   v 1: arouse or elicit a feeling
   2: act as a stimulant; "The book stimulated her imagination";
     "This play stimulates" [syn: {stimulate}, {excite}] [ant:
     {dampen}, {stifle}]
   3: stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the
     audience"; "stir emotions" [syn: {stimulate}, {excite},
     {stir}]
   4: cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker
     charged up the crowd with his inflammatory remarks" [syn:
     {agitate}, {rouse}, {turn on}, {charge}, {commove}, {excite},
     {charge up}] [ant: {calm}, {calm down}, {lull}, {quiet},
     {quieten}, {still}, {tranquilize}, {tranquillise},
     {tranquillize}]
   5: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male
     audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind
     up}]
   6: stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories
     shook the community"; "the civil war shook the country" [syn:
     {stimulate}, {shake}, {shake up}, {excite}, {stir}]
   7: raise to a higher energy level; "excite the atoms" [syn:
     {excite}, {energize}, {energise}]
   8: produce a magnetic field in; "excite the neurons"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top