ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitability

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitability-, *excitability*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excitability    (n) ˈɪksˌaɪtəbˈɪlɪtiː (i1 k s ai2 t @ b i1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitability
   n 1: excessive sensitivity of an organ or body part [syn:
      {excitability}, {irritability}]
   2: being easily excited [syn: {excitability}, {excitableness},
     {volatility}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

excitability

 


  

 
excitability
 • (เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้, [Hope]
 • (n) /'ɪksˌaɪtəb'ɪlɪtiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top