ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excessively

IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excessively-, *excessively*, excessive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excessively[ADV] อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น, Syn. immoderately, inordinately

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, no, I am excessively diverted. It's all so strange.โอไม่หรอกค่ะ หนูรู้สึกสนุกที่สุด มันแปลกมากๆ เลย Episode #1.6 (1995)
I did think the police used their clubs rather excessively.ฉันคิดว่าตำรวจ/เล่นพรรคเล่นพวก แม่งทำเกินไป American History X (1998)
- Well, not excessively.-ไม่ถึงกับเป็นหนอนหนังสือหรอก Ratatouille (2007)
Well, excessively charming, I thought.แหม ผมคิดว่ามีเสน่ห์เหลือเกิน Becoming Jane (2007)
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด Death Note: L Change the World (2008)
Simple assignment. The subject was stabbed, excessively.เรื่องง่ายๆ ศพถูกแทงหลายครั้ง Pathology (2008)
That night wasn't excessively what I signed up for either.คืนนั้นก็แย่เลยที่ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย The Grandfather (2009)
What is this excessively environmentally friendly present?เป็นของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
Yeah, you keep this apartment excessively warm.ใช่ อพาร์ทเม้นที่นี่ร้อนเกินไป Rhodes to Perdition (2011)
So, she intentionally reacted excessively.เราระมัดระวังมากเรื่อง ปัญหาการกลั่นแกล้งที่โรงเรียนในแต่ละวัน PTA rinji soukai (2012)
No. Uh, yes. Not excessively.ไม่ เอ่อ ใช่ ผมดื่มมาครับ เเต่ก็ไม่ได้หนักมาก Coquilles (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excessivelyExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลยเถิด[ADV] inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
เกินงาม[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai definition: เกินพอดีจนไม่ดี
งอหาย[ADV] uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ล้นหลาม[ADV] overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
สุดเหวี่ยง[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. เต็มที่, สุดฤทธิ์, สุดฤทธิ์สุดเดช, Example: เขาเต้นสุดเหวี่ยงในผับเมื่อคืนนี้, Thai definition: อย่างเต็มที่
สุดฤทธิ์[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดแรง, สุดเหวี่ยง, Example: เขาต่อสู้สุดฤทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ใช่คนผิด, Thai definition: อย่างเต็มกำลังความสามารถ
สิ้นดี[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, Example: ผมเห็นว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไร้สาระสิ้นดี, Thai definition: อย่างมาก, เหลือเกิน, อย่างที่สุด
ตะเหลนเป๋น[ADV] overly long, See also: excessively (tall), unduly (long), high and erect (rise), Syn. กะเหลนเป๋น, สูงชะลูด, Thai definition: ใช้ประกอบคำสูงหรือยาว หมายความว่าสูงผิดส่วน ยาวผิดส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
จ๋อย[adv.] (jǿi) EN: excessively   
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
เกินควร[adv.] (koēn khūan) EN: excessively   
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly   FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
ปรี่[adv.] (prī) EN: full to the brim ; excessively ; extremely   FR: plein à ras bord
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCESSIVELY    IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excessively    (a) ˈɪksˈɛsɪvliː (i1 k s e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease, #32,625 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone [Add to Longdo]
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it [Add to Longdo]
馬鹿丁寧[ばかていねい, bakateinei] (adj-na,n) overly polite; excessively polite; polite to a fault [Add to Longdo]
無性に[むしょうに, mushouni] (adv) excessively; very much; (P) [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively [Add to Longdo]
余りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  excessively
      adv 1: to a degree exceeding normal or proper limits; "too big"
             [syn: {excessively}, {overly}, {to a fault}, {too}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top