ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excess

EH1 K S EH2 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excess-, *excess*, exces
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excess(n) จำนวนที่มากเกินไป, See also: จำนวนที่เกิน, จำนวนที่เกินควร, ส่วนเกิน, ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา, ความเกินพอดี, ส่วนเกิน, Syn. surplus
excess(adj) ซึ่งมากเกินไป, See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินความต้องการ
excess(vt) ปลด (คนงาน) ออกจากงาน (เนื่องจากการเลิกจ้างงาน), Syn. dismiss
excess(n) พฤติกรรมที่เกินขอบเขต
excessive(adj) ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินพอ, Syn. immoderate, inordinate
excessively(adv) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น, Syn. immoderately, inordinately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excess(อิคเซส') adj.,n. (ความ) มากเกินพอ,มากเกินความจำเป็น, Syn. surplus
excessive(อิคเซส'ซิฟว) adj. มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น., See also: excessiveness n. ดูexcess excessively adv. ดูexcess, Syn. extreme

English-Thai: Nontri Dictionary
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excess(n) ส่วนเกิน,ความเหลือเฟือ,ความมากเกินไป
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excessการรับผิดส่วนแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess condemnationการเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excess condemnationการเรียกเกณฑ์ทรัพย์เกินจำเป็น, การเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess insuranceการประกันภัยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess interestดอกเบี้ยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess jurisdictionเกินอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess male mortalityภาวะการตายส่วนเกินของเพศชาย, ภาวะการตายของเพศชายที่สูงกว่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
excess mortalityภาวะการตายส่วนเกิน, ภาวะการตายที่สูงกว่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
excess of births over deathsจำนวนการเกิดที่มากกว่าจำนวนการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
excess of line reinsuranceการประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Excess Activated Sludgeสลัดจ์ไวงาน ส่วนเกิน, Example: ปริมาณสลัดจ์ จากระบบเอเอสที่เกิดขึ้นเกินความต้องการและต้องถูกกำจัดออกไปจากระบบ [สิ่งแวดล้อม]
excess hydrostatic pressureexcess hydrostatic pressure, ความดันน้ำส่วนเกิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
excess of powerปฏิบัตินอกเหนืออำนาจ [การทูต]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
excess rainfallexcess rainfall, ปริมาณฝนส่วนเกิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excessA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
excessAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
excessAvoid to smoking to excess.
excessBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
excessDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
excessDon't carry anything to excess.
excessDon't eat to excess.
excessExcessive concern with safety can be dangerous.
excessExcessive drinking is destructive of our health.
excessExcessive indulgence spoiled the child.
excessExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
excessExcessive smoking will injure your health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบลิ่ว(adj) exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai Definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
เลยเถิด(adv) inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai Definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
เติบ(adv) excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai Definition: มากเกินสมควร
เกินงาม(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่ดี
งอหาย(adv) uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai Definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ล้นหลาม(adj) excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม(adv) overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นเหลือ(adj) surplus, See also: excess, superabundant, Example: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ, Thai Definition: มากมายเหลือล้น
สุดเหวี่ยง(adv) extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. เต็มที่, สุดฤทธิ์, สุดฤทธิ์สุดเดช, Example: เขาเต้นสุดเหวี่ยงในผับเมื่อคืนนี้, Thai Definition: อย่างเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price
เฟ้อ[foē] (adj) EN: excessive ; extravagant  FR: excessif ; extravagant
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
จ๋อย[jǿi] (adv) EN: excessively
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
กำไรส่วนเกิน[kamrai suankoēn] (n, exp) EN: excess profit
กินกำไร[kin kamrai] (v, exp) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage  FR: rechercher un profit exagéré

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCESS EH1 K S EH2 S
EXCESS IH0 K S EH1 S
EXCESSES EH2 K S EH1 S IH0 Z
EXCESSES IH0 K S EH1 S IH0 Z
EXCESSIVE IH0 K S EH1 S IH0 V
EXCESSIVELY IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excess (j) ˈɛksɛs (e1 k s e s)
excess (n) ˈɪksˈɛs (i1 k s e1 s)
excesses (n) ˈɪksˈɛsɪz (i1 k s e1 s i z)
excessive (j) ˈɪksˈɛsɪv (i1 k s e1 s i v)
excessively (a) ˈɪksˈɛsɪvliː (i1 k s e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate, #4,239 [Add to Longdo]
过分[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, / ] excessive; undue; overly, #4,903 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene, #7,623 [Add to Longdo]
过量[guò liàng, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] excess; overdose, #11,486 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] excessive; indiscriminate, #11,783 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] excessive; to change, #11,916 [Add to Longdo]
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, / ] excessive; beyond reasonable limits; irregular, #17,410 [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease, #32,625 [Add to Longdo]
冗员[rǒng yuán, ㄖㄨㄥˇ ㄩㄢˊ, / ] excess personnel, #54,139 [Add to Longdo]
余码[yú mǎ, ㄩˊ ㄇㄚˇ, / ] excess code (i.e. the unused bits in binary-coded decimal) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour [Add to Longdo]
Luftüberschuss {m}excess air [Add to Longdo]
Überfracht {f}excess freight [Add to Longdo]
Überfracht {f}excess baggage [Am.] [Add to Longdo]
Übergewicht {n}excess weight [Add to Longdo]
Überstrom {m} [electr.]excess current [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: démesuré, énorme, extrême

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
じゅるり[jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
たんと[tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
どか食い[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超過情報速度[ちょうかじょうほうそくど, choukajouhousokudo] excess information rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excess
   adj 1: more than is needed, desired, or required; "trying to
       lose excess weight"; "found some extra change lying on
       the dresser"; "yet another book on heraldry might be
       thought redundant"; "skills made redundant by
       technological advance"; "sleeping in the spare room";
       "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of
       her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary)
       words"; "extra ribs as well as other supernumerary
       internal parts"; "surplus cheese distributed to the
       needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
       {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary},
       {surplus}]
   n 1: a quantity much larger than is needed [syn: {excess},
      {surplus}, {surplusage}, {nimiety}]
   2: immoderation as a consequence of going beyond sufficient or
     permitted limits [syn: {excess}, {excessiveness},
     {inordinateness}]
   3: the state of being more than full [syn: {surfeit}, {excess},
     {overabundance}]
   4: excessive indulgence; "the child was spoiled by
     overindulgence" [syn: {overindulgence}, {excess}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top