ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excepting

EH2 K S EH1 P T IH0 NG   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excepting-, *excepting*, except
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excepting[CONJ] ยกเว้น (คำทางการ)
excepting[PREP] ยกเว้น (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excepting(อิคเซพ'ทิง) prep. ยกเว้น,ไม่นับ

English-Thai: Nontri Dictionary
excepting(pre) ยกเว้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really wasn't that bad, excepting that I missed Jimmy... who was doing his time in Atlanta.มันก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ แต่ซวยที่จิมมี่ ไปซังเตอยู่แอตแลนต้าคนเดียว Goodfellas (1990)
Excepting a sore throat, a fever and a headache, nothing is wrong with me."แค่เจ็บคอ มีไข้และ ปวดหัว หนูไม่เป็นอะไรมาก" Pride & Prejudice (2005)
Miss Browne may look very pretty, but excepting her good looks she has very little to boast.คุณบราวน์อาจจะสวยก็จริง แต่นอกจากหน้าตาดูดี เธอออกจะอวดดีเล็กๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Firstly, the restrooms here at the bank are quite lovely, excepting for the lack of windows or any other means of escape.เรื่องแรก ห้องน้ำของธนาคารนี้ สวยมาก เว้นแต่ว่าไม่มีหน้าต่าง หรือช่องทางที่จะให้หลบหนีได้เลย Cops & Robbers (2011)
You are early, we were excepting you tomorrow.คุณมาเร็วกว่ากำหนด เรารอต้อนรับคุณพรุ่งนี้ Man of Steel (2013)
Excepting those activities, outlined in HARD LIMITS.เว้นแต่จะเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดขั้นสูง Fifty Shades of Grey (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCEPTING    EH2 K S EH1 P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excepting    (v) ˈɪksˈɛptɪŋ (i1 k s e1 p t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
以外[いがい, igai] (n-adv) with the exception of; excepting; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top