ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

examination

IH0 G Z AE2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examination-, *examination*
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examination[N] การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
examination[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. exam, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,

English-Thai: Nontri Dictionary
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การสอบ๒. การไต่สวน, การตรวจสอบ๓. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การถาม, การซักถาม, การไต่สวน๒. การชันสูตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination in chiefการซักถามพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, competitiveการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, oralการสอบปากเปล่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, physicalการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Examination of witnessesการซักถามพยาน [TU Subject Heading]
Examination, Annualบริการตรวจสุขภาพรายปี [การแพทย์]
Examination, Clinicalตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทย์ [การแพทย์]
Examination, Directการตรวจโดยตรง [การแพทย์]
Examination, Generalการตรวจร่างกายทั่วไป [การแพทย์]
Examination, Grossการตรวจดูด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Examination, Initialการตรวจขั้นต้น [การแพทย์]
Examination, Localการตรวจร่างกายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Examination, Objectiveการตรวจเฉพาะที่,ตรวจโดยละเอียดอย่างมีวัตถุประสงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
And that examination...และ การสอบสวนนั่น... Akira (1988)
Were you able to arrange for an examination facility?- เราพร้อมที่จะขุดแล้ว -โอ.. เยี่ยมมาก ! Deep Throat (1993)
About an hour ago, I saw my son lying on the examination tableหนึ่งชั่วโมงก่อน ฉันเห็นลูกชายฉันอยู่บนเตียงคนไข้ Event Horizon (1997)
I have to pass some entrance examinations next year.ผมต้องผ่านการสอบเอนทร้านซ์ ในปีหน้า. Visitor Q (2001)
No time left from the number of examinationsนี่ก็ไกลเวลาสอบไล่แล้วนะ Sex Is Zero (2002)
Do not underestimate the examination ohแล้วมันก็เป็นโอกาสเดียวเท่านั้น Sex Is Zero (2002)
Please hop on top of my sterilized examination table, if you may.กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะที่ได้ตรวจฆ่าเชื้อโรคแล้ว เถอะนะ, ถ้าคุณจะกรุณา Madagascar (2005)
He's in examination room B.เขาอยู่ห้องตรวจบี Goal! The Dream Begins (2005)
I would like to continue with an examination of time.ต่อด้วยการทดสอบเรื่องของเวลา The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examinationAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
examinationAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
examinationAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
examinationAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
examinationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
examinationAre you going to take the entrance examination?
examinationAs a matter of course, she passed an examination.
examinationAs for me, I am not satisfied with the result of the examination the other day.
examinationAs to your final grade, that depends on your final examination.
examinationBecause I passed the examination.
examinationBill entered for the examination.
examinationBob is keen to pass the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
ข้อสอบ[N] examination, See also: examination questions, test, quiz, test paper, Example: อาจารย์มักจะออกข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อทดสอบความรู้ที่แท้จริงของนักศึกษา, Thai definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้
วิมังสา[N] investigation, See also: examination, trial, Syn. การสอบสวน
การพิเคราะห์[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์[N] contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat rōk) EN: medical examination room : medical treatment room   FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination   FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp enthrān) EN: entrance examination ; admission   FR: épreuve d'admission [f]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp khaengkhan) EN: competitive examination   FR: concours [m]
การสอบปากคำพยาน[n. exp.] (kān søppākkham phayān) EN: examination of witnesses   
การสอบปากเปล่า[n. exp.] (kān søp pākplāo) EN: oral examination   FR: épreuve orale [f]
ข้อเขียน[n.] (khøkhīen) EN: written test ; written examination   FR: épreuve écrite [f] ; examen écrit [m] ; test écrit [m]
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination questions ; examination problems ; examination paper   FR: question d'examen [f]
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khaengkhan) EN: competitive examination   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMINATION    IH0 G Z AE2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
EXAMINATIONS    IH0 G Z AE2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
examination    (n) ˈɪgzˌæmɪnˈɛɪʃən (i1 g z a2 m i n ei1 sh @ n)
examinations    (n) ˈɪgzˌæmɪnˈɛɪʃənz (i1 g z a2 m i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] examination paper; test paper, #9,637 [Add to Longdo]
考试院[kǎo shì yuàn, ㄎㄠˇ ㄕˋ ㄩㄢˋ, / ] examination authority; exam board; (hist.) Examination Yuan during Republic of China, #31,145 [Add to Longdo]
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] examination; to check and review [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate [Add to Longdo]
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Untersuchung {f} | Prüfungen {pl}; Untersuchungen {pl} | bei der Prüfung vonexamination | examinations | examining [Add to Longdo]
Prüfungsarbeit {f}examination paper [Add to Longdo]
Prüfungsordnung {f}examination rules [Add to Longdo]
Zeugenvernehmung {f} [jur.]examination of the witness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination [Add to Longdo]
クロスエグザミネーション[, kurosueguzamine-shon] (n) cross-examination [Add to Longdo]
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) [Add to Longdo]
レントゲン検査[レントゲンけんさ, rentogen kensa] (n) X-ray examination [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
一次試験[いちじしけん, ichijishiken] (n) first stage examination [Add to Longdo]
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 examination
   n 1: the act of examining something closely (as for mistakes)
      [syn: {examination}, {scrutiny}]
   2: a set of questions or exercises evaluating skill or
     knowledge; "when the test was stolen the professor had to
     make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam},
     {test}]
   3: formal systematic questioning [syn: {interrogation},
     {examination}, {interrogatory}]
   4: a detailed inspection of your conscience (as done daily by
     Jesuits) [syn: {examen}, {examination}]
   5: the act of giving students or candidates a test (as by
     questions) to determine what they know or have learned [syn:
     {examination}, {testing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top