ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggerated

IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerated-, *exaggerated*, exaggerat, exaggerate
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeratedHe exaggerated his experience.
exaggeratedThe announcement exaggerated the number of casualties.
exaggeratedThe fisherman exaggerated the size of the fish he had caught.
exaggeratedThe report exaggerated the capacity of the hall.
exaggeratedYou may depend upon it that the story is exaggerated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากมาก(adj) loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai Definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
ประโลมโลก(adj) melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
อวดตัว(adj) boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai Definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประโลมโลก[pralōmlōk] (adj) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATED IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T AH0 D
EXAGGERATED IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggerated (v) ˈɪgzˈæʤərɛɪtɪd (i1 g z a1 jh @ r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstüberschätzung {f}exaggerated opinion of oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk [Add to Longdo]
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list [Add to Longdo]
触れ込み[ふれこみ, furekomi] (n) (exaggerated) professing to be; passing oneself off as [Add to Longdo]
大げさ(P);大袈裟[おおげさ, oogesa] (adj-na,n) grandiose; exaggerated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggerated
   adj 1: represented as greater than is true or reasonable; "an
       exaggerated opinion of oneself" [syn: {exaggerated},
       {overdone}, {overstated}]
   2: enlarged to an abnormal degree; "thick lenses exaggerated the
     size of her eyes" [syn: {exaggerated}, {magnified},
     {enlarged}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top