ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exacerbate

IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exacerbate-, *exacerbate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exacerbate(vt) ทำให้แย่ลง, See also: ทำให้ทรุดหนัก, Syn. aggravate, worsen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACERBATE IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T
EXACERBATED IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T AH0 D
EXACERBATED IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T IH0 D
EXACERBATES IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exacerbate (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪt (i1 g z a1 s @ b ei t)
exacerbated (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪtɪd (i1 g z a1 s @ b ei t i d)
exacerbates (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪts (i1 g z a1 s @ b ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exacerbate
   v 1: make worse; "This drug aggravates the pain" [syn: {worsen},
      {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate}] [ant:
      {ameliorate}, {amend}, {better}, {improve}, {meliorate}]
   2: exasperate or irritate [syn: {exacerbate}, {exasperate},
     {aggravate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top