ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ex-

EH1 K S   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ex, -ex-, *ex*
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ex[PRF] ก่อนหน้า, Syn. former
ex[PRF] นอก, Syn. away, out, outside
ex[N] พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
ex[PRF] ไม่มี, See also: ปราศจาก, Syn. not, without
ex[PREP] ไม่รวม, See also: ไม่คิดรวม
ex[N] อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก
ex[PRF] ออก, See also: จาก
ex[PRF] ออก
ex[SL] คู่รักเก่า, See also: แฟนเก่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip,top, pinnacle
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
cimex(ไซ'เมคซฺ) n. ตัวเรือดจำพวกหนึ่ง
circumflexn. เครื่องหมายกำกับเสียงรูปหมวก/รูปโค้งหรือโค้งงอ vt. ใส่เครื่องหมายกำกับเสียงดังกล่าว
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
complex(n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
index(vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me.ขอโทษนะ Emotions (2017)
But I don't exactly know why, it was really interesting.แต่มันสนุกมาก ๆ ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน Emotions (2017)
I will explain to everyone why we need it.ผมจะอธิบายทุกคนเองว่า ทำไมเราถึงต้องเปิดคัดตัวนักแสดง Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.ผมจะค้นหาสูตรใหม่ ที่โลกนี้ยังไม่เคยเห็น Emotions (2017)
Excuse me.โทษทีนะ Emotions (2017)
experience emotional distress.จะรู้สึกเศร้าโศก Confrontation (2017)
Mr. Michima, you're experiencing a desire to kill.คุณมิชิมะ คุณกำลังรู้สึกอยากฆ่าคน Confrontation (2017)
I wonder why your father's execution happened when it did, don't you?แต่ฉันสงสัยจังว่า ทำไมการประหารของคุณพ่อคุณ ถึงเกิดขึ้นตอนนั้น คุณไม่สงสัยเหรอ Confrontation (2017)
The station has very high expectations.ทางค่ายก็ต้องคาดหวังไว้สูงอยู่แล้ว Confrontation (2017)
Who exactly are you?ตกลงเธอเป็นใครกันแน่ Confrontation (2017)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.โชคร้ายของเธอที่มีสัญชาตญาณไว และเธอเองก็สงสัยมากเกินไป Confrontation (2017)
Was that expensive... or cheap?คุณว่ามันแพง... หรือว่าถูกล่ะ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ex$100 will cover all your expenses for the trip.
ex82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
exA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
exAbout two million pounds of flour are exported annually.
exAbout two million pounds of wheat were exported annually.
exA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
exA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
exA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
exAccidents will happen when they are least expected.
exAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
exAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
exAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอดีต[V] be (a) former, See also: ex, Ant. ในอนาคต, Example: จิมมี่ คาร์เตอร์ อายุ 76 เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ี่ผ่านไปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep kot) EN: mental complex   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
ไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thī rēks) EN: T. Rex   FR: T. Rex
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī cheū phūtaeng) EN: author index   FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีหักเห[n. exp.] (datchanī hakhē) EN: refractive index   
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hun) EN: share index   

CMU English Pronouncing Dictionary
EX    EH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ex    (n) ˈɛks (e1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtslizenz {f}ex officio licence [Add to Longdo]
externe Effekte [econ.]externalities [Add to Longdo]
Exaktheit {f}; Genauigkeit {f}exactitude [Add to Longdo]
Examen {n} | Examen machenexamination; exam | to take one's exams [Add to Longdo]
Exegese {f}exegesis [Add to Longdo]
Exekutivgewalt {f}executive power [Add to Longdo]
Exekutivorgan {n} | Exekutivorgane {pl}law enforcement agency | law enforcement agencies [Add to Longdo]
Exemplar {n}specimen [Add to Longdo]
Exerzierplatz {m}; Parade {f}parade [Add to Longdo]
Exhalation {f}exhalation [Add to Longdo]
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]
Exhumierung {f} | Exhumierungen {pl}disinterment | disinterments [Add to Longdo]
Exhumierung {f}exhumation [Add to Longdo]
Exil {n}exile [Add to Longdo]
Existenz {f}existence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex [Add to Longdo]
アイベックス[, aibekkusu] (n) ibex [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アナルセックス[, anarusekkusu] (n,vs) anal intercourse; anal sex [Add to Longdo]
アレックス[, arekkusu] (n) {comp} Alex [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
エムエスシーディーイーエックス[, emuesushi-dei-i-ekkusu] (n) {comp} MSCDEX [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
多重[たじゅう, tajuu] multiple (a-no), multiplex [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ex
   adj 1: out of fashion; "a suit of rather antique appearance";
       "demode (or outmoded) attire"; "outmoded ideas" [syn:
       {antique}, {demode}, {ex}, {old-fashioned}, {old-hat(p)},
       {outmoded}, {passe}, {passee}]
   n 1: a man who was formerly a certain woman's husband [syn: {ex-
      husband}, {ex}]
   2: a woman who was formerly a particular man's wife; "all his
     exes live in Texas" [syn: {ex-wife}, {ex}]
   3: the 24th letter of the Roman alphabet [syn: {X}, {x}, {ex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top