ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ex facto

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ex facto-, *ex facto*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ex facto มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ex facto*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราคาจากโรงงาน[n. exp.] (rākhā jāk rōng-ngān) EN: ex factory price ; ex works price   FR: prix d'usine [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werk {n}; Fabrik {f} | ab Werk; ab Fabrikworks | ex works; ex factory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top