ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ex cathedra

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ex cathedra-, *ex cathedra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ex cathedra[ADV] ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ), See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ
ex cathedra[ADJ] ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ), See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ, Syn. authoritative, magisterial

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ex cathedra
   adv 1: with the full authority of the office; "the pope must
       speak ex cathedra for an encyclical to be infallible"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ex cathedra ( EH1 K S)

 


  

 
ex cathedra
 • ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ): โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top