ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evolutionary

EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolutionary-, *evolutionary*
English-Thai: Nontri Dictionary
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evolutionary computationการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolutionaryWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary  FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ลักษณะปฏิวัติ[laksana patiwat] (n, exp) EN: revolutionary nature
นักปฏิวัติ[nakpatiwat] (n) EN: revolutionary ; revolutionist  FR: révolutionnaire [m]
ปฏิวัติ[patiwat] (adj) EN: revolutionary
ผู้ก่อการ[phū køkān] (n, exp) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary
ผู้ก่อการจลาจล[phū kø kānjalājon] (n, exp) EN: rioter ; rebel ; revolutionary

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLUTIONARY EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY(2) EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY(3) IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolutionary (j) ˌiːvəlˈuːʃənriː (ii2 v @ l uu1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, / ] evolutionary line; line of descent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011) [Add to Longdo]
革命運動[かくめいうんどう, kakumeiundou] (n) revolutionary movement [Add to Longdo]
革命家[かくめいか, kakumeika] (n) revolutionary [Add to Longdo]
革命歌[かくめいか, kakumeika] (n) revolutionary song [Add to Longdo]
革命軍[かくめいぐん, kakumeigun] (n) revolutionary army [Add to Longdo]
革命児[かくめいじ, kakumeiji] (n) man of revolutionary temperament [Add to Longdo]
革命政府[かくめいせいふ, kakumeiseifu] (n) revolutionary government [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] (adj-na) revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
革命評議会[かくめいひょうぎかい, kakumeihyougikai] (n) revolutionary council [Add to Longdo]
進化学的種[しんかがくてきしゅ, shinkagakutekishu] (n) evolutionary species [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evolutionary
      adj 1: of or relating to or produced by evolution; "evolutionary
             biology"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top