ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evocable

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evocable-, *evocable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evocable[ADJ] ซึ่งเรียก (ความทรงจำ, ความรู้สึกในอดีต) กลับคืนมาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evocable(เอฟ'วะคะเบิล) adj. ซึ่งเรียกปลุกได้,ซึ่งขอร้องได้
irrevocable(อิเรฟ'วะคะเบิล) adj. เอากลับคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้,เพิกถอนไม่ได้., See also: irrevocably adv. irrevocableness n.
revocable(เรฟ'วะคะเบิล) adj. เพิกถอนได้,ยกเลิกได้,ถอนได้,ลบล้างได้,เรียกกลับคืนได้, Syn. revokable., See also: revokability n. revokableness n. revokably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irrevocable(adj) ยกเลิกไม่ได้,เอาคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกถอนไม่ได้[adj.] (phoēkthøn mai dāi ) EN: irrevocable   
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng mai dāi ) EN: unalterable ; irrevocable   
ยกเลิกได้[adj.] (yokloēk dāi) EN: revocable   FR: révocable
ยกเลิกไม่ได้[adj.] (yokloēk mai dāi ) EN: non-cancellable ; irrevocable   FR: irrévocable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top