ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evil

IY1 V AH0 L   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evil-, *evil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evil[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี, Syn. immoral, sinful, wicked
evil[N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
evil[N] สิ่งที่ชั่วร้าย, See also: สิ่งไม่ดี, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. wickedness
evildoer[N] คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย, See also: ทุรชน, ผู้ที่ทำสิ่งเลวทราม, มารสังคม, Syn. malefactor, villain, wrongdoer
evil-minded[ADJ] ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย, See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย, Syn. bad-hearted, malevolent, wicked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว,ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
boll weeviln. (โบล วี'เวิล) n. แมลงปีกแข็งที่กินต้นฝ้าย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evilชั่วร้าย, ความชั่วร้าย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evil.ปีศาจ Remembrance of Things Past (2010)
Outside of evil what else have you managed to do?นอกจากเรื่องชั่วๆ แกทำอะไรสำเร็จบ้าง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
I don't say all humans are evil, simply because their skin is white.ผมมิได้กล่าวว่า มนุษย์ชั่วร้ายไปหมด เพราะพวกมันมีผิวสีเผือก Beneath the Planet of the Apes (1970)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why, is innocence so evil?ความไร้เดียงสาชั่วร้ายนักรึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Man is evil, capable of nothing but destruction!มนุษย์ล้วนชั่วช้า ไม่มีนํ้ายาอะไรนอกจากทําลายล้าง Beneath the Planet of the Apes (1970)
...that's Hedley and to the evil and to the evil for which he stands!เฮดลีย์เว้ย และแก่ซาตาน และแก่ซาตาน Blazing Saddles (1974)
Nothing is more contagious than evilไม่มีสิ่งใดมีลักษณะของโรคติดต่อมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Some can do evil only when passion drives them to itจำนวนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่ไม่ดี when passion เท่านั้น ขับพวกเขาให้มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil,เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย, Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evilHe was punished for his evil acts.
evilThey say the gods smite evil with thunderbolts.
evilThe evil spirit was driven away from the house.
evilRender good for evil.
evilIt went evil with him.
evilOut of the mouth comes evil.
evilWe must accept life, for good or for evil.
evilThe evil leader of the country was interested only in money.
evilHe is an evil man.
evilHe was charmed against all evil.
evilElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
evilJack is an evil boy full of evil ideas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจสัตว์[ADJ] evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
สิ่งเลวร้าย[N] badness, See also: evil, Syn. เรื่องเลวร้าย
ผีกระหัง[N] evil spirit, Syn. กระหัง, กระหาง, Example: ผีกระหังจะเข้าสิงผู้ชาย, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตำข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก
วายร้าย[ADJ] devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
สิ่งร้าย[N] bad thing, See also: evil, Syn. สิ่งเลวร้าย, Ant. สิ่งดี, Example: ยายไปอาบน้ำมนต์เพื่อปัดสิ่งร้ายออกจากตัว
ไม่ดี[ADJ] bad, See also: evil, mean, Syn. แย่, Example: เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก, Thai definition: ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี
โทษ[N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
อกุศล[N] evil ways, Syn. ชั่ว, Ant. กุศล, Example: กิเลสเหล่านี้เป็นอกุศล คือไม่เป็นกิจของคนฉลาด, Thai definition: ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลางร้าย[N] bad omen, See also: evil omen, Syn. ลางบอกเหตุ, ลาง, Example: เขารู้สึกว่ามีลางร้ายที่บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเจ็บตัว, Thai definition: เครื่องหมายที่ปรากฏให้เห็นอันบอกผลร้าย
เลวทราม[ADJ] bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาไม่เคยสำนึกในการกระทำอันเลวทรามของเขาเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūarāi) EN: evil power   
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner

CMU English Pronouncing Dictionary
EVIL    IY1 V AH0 L
EVILS    IY1 V AH0 L Z
EVILDOER    IY1 V AH0 L D UW2 ER0
EVILDOERS    IY1 V AH0 L D UW2 ER0 Z
EVILSIZER    IY1 V AH0 L S AY2 Z ER0
EVILSIZOR    IY1 V AH0 L S AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evil    (n) ˈiːvəl (ii1 v @ l)
evils    (n) ˈiːvəlz (ii1 v @ l z)
evilly    (a) ˈiːvəliː (ii1 v @ l ii)
evil-doer    (n) ˈiːvl-duːər (ii1 v l - d uu @ r)
evil-doers    (n) ˈiːvl-duːəz (ii1 v l - d uu @ z)
evil-minded    (j) ˌiːvl-mˈaɪndɪd (ii2 v l - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, / ] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce, #4,184 [Add to Longdo]
歹徒[dǎi tú, ㄉㄞˇ ㄊㄨˊ, ] evil person who commits crimes, #6,887 [Add to Longdo]
妖精[yāo jing, ㄧㄠ ㄐㄧㄥ˙, ] evil spirit; alluring woman, #16,816 [Add to Longdo]
妖孽[yāo niè, ㄧㄠ ㄋㄧㄝˋ, ] evildoer, #19,614 [Add to Longdo]
恶势力[è shì li, ㄜˋ ㄕˋ ㄌㄧ˙, / ] evil forces; criminals elements, #22,766 [Add to Longdo]
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] evil person; vile creature; ugly man, #24,879 [Add to Longdo]
恶果[è guǒ, ㄜˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] evil consequence; retribution (in Buddhism), #25,623 [Add to Longdo]
恶霸[è bà, ㄜˋ ㄅㄚˋ, / ] evil tyrant, #31,058 [Add to Longdo]
恶行[è xíng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] evil or wicked conduct, #35,972 [Add to Longdo]
妖风[yāo fēng, ㄧㄠ ㄈㄥ, / ] evil wind, #46,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Böse {n}; Böses; Übel {n} | das Gute und Böse | jdn. nichts Böses wünschenevil | good and evil | to wish sb. no evil [Add to Longdo]
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe [Add to Longdo]
Übeltat {f}evil deed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
イーブル;イービル[, i-buru ; i-biru] (n) evil [Add to Longdo]
エビル[, ebiru] (n) evil [Add to Longdo]
ククク;クックックッ;くっくっくっ[, kukuku ; kukkukkutsu ; kukkukkutsu] (int) evil laughter [Add to Longdo]
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger [Add to Longdo]
タスマニアデビル[, tasumaniadebiru] (n) Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evil
   adj 1: morally bad or wrong; "evil purposes"; "an evil
       influence"; "evil deeds" [ant: {good}]
   2: having the nature of vice [syn: {evil}, {vicious}]
   3: having or exerting a malignant influence; "malevolent stars";
     "a malefic force" [syn: {malefic}, {malevolent}, {malign},
     {evil}]
   n 1: morally objectionable behavior [syn: {evil}, {immorality},
      {wickedness}, {iniquity}]
   2: that which causes harm or destruction or misfortune; "the
     evil that men do lives after them; the good is oft interred
     with their bones"- Shakespeare
   3: the quality of being morally wrong in principle or practice;
     "attempts to explain the origin of evil in the world" [syn:
     {evil}, {evilness}] [ant: {good}, {goodness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top