ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyman

EH1 V R IY0 M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyman-, *everyman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyman(n) คนธรรมดาๆ, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman(n) บุคคลธรรมดา, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน

English-Thai: Nontri Dictionary
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYMAN EH1 V R IY0 M AH0 N
EVERYMAN'S EH1 V R IY0 M AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  everyman
      n 1: the ordinary person

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top