ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every once in a while

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every once in a while-, *every once in a while*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every once in a while[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every once in a while, I'd have to take a beating. But by then, I didn't care.ผมโดนตีอยู่พักใหญ่ แ่ต่ผ่านไปผมก็ไม่แคร์ Goodfellas (1990)
AII I had to do was every once in a while tell Sandy that I loved her.สิ่งที่ต้องทำคือคอยบอกรักเธอแค่นั้นเอง Goodfellas (1990)
Think I don't like to talk to somebody every once in a while?คิดว่าฉันจะไม่อยากคุยกับใครบ้างงั้นเหรอ Of Mice and Men (1992)
Yeah, every once in a while, I float something out there.ใช่ครับ แบบว่า ผมกำลังใช้ความคิดอะไรแบบนี้ Dark Harbor (1998)
But... every once in a while... lt's a dildo.ผมเดาว่า มันน่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้น Fight Club (1999)
... geta glimpseof "us" every once in a while.... ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน น้อยเกินไป The Story of Us (1999)
Now, with the competition out there, a girl's got to be able to move a few mountains every once in a while.เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูง ผู้หญิงเราต้องสามารถ... ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้าง Mona Lisa Smile (2003)
So every once in a while, he went out and gorged himself on human blood.และทุกๆวันในตอนนั้น,เขาออกข้างนอกและกินเลือดมนุษย์อย่างกระหาย Underworld (2003)
Give it a little water... go easy on the direct sunlight... and notice it every once in a while.รดน้ำนิดหน่อย... ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงแดด แล้วก็คอยมองดูมันซักแป๊ปนึง The Woodsman (2004)
And make sure you conference Aunt Nina in when you do, 'cause you know your father, he's gonna want to talk to her - every once in a while.แล้วอย่าลืมต่อสายอานีน่าด้วยนะ - หนูก็รู้ พ่อหนูอาจเกิดอยากจะคุยกับอานีน่า Raise Your Voice (2004)
Every once in a while you've got to be holding all the cards.นายต้องถือไพ่ที่เหนือกว่าทุกใบ. National Treasure (2004)
You should try taking credit for something every once in a while.คุณควรจะพยายามเพื่อบางสิ่ง ให้มากกว่านี้ Walk the Line (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top