ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every nook and cranny

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every nook and cranny-, *every nook and cranny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every nook and cranny[IDM] ทุกซอกทุกมุมในที่นั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but it sure reached every nook and cranny in Savannah....แต่มันก็ดังไปทั่วซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Every nook and cranny, every which way, completely blocked.ทุกซอกทุกมุมทุกทิศทาง, บล็อกสมบูรณ์ Happy Feet Two (2011)
What's more likely to kill Howard's mother are the antibiotic-resistant superbugs festering in every nook and cranny of this hospital.ถ้ามีอะไรจะฆ่าแม่ฮาวเวิร์ดได้ ก็น่าจะเป็นแมลงโรคเพียบ ที่ต้านยาปฏิชีวนะ The Engagement Reaction (2011)
Your cameras hidden in every nook and cranny, I know.กล้องของนายแอบอยู่ตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมด และรอยต่อ ฉันรู้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
You have carte blanche to excavate every nook and cranny.พวกนายมีอิสระที่จะค้นทุกซอกทุกมุม Reckoning (2012)
I know every nook and cranny of this school.ผมรู้ทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนนี้ There's Always a Downside (2012)
Search every nook and cranny of Hong Man Pil's home and find Bu Yong!ค้นบ้านของฮองมันเปียวให้ทั่วทุกซอกทุกมุม และค้นหาบูยอง Episode #1.20 (2012)
So, Greta, I've checked every nook and cranny of this very lovely, very weird and large house.เกรต้า ผมตรวจทุกซอกทุกมุมของบ้านเก่าแก่ ที่แปลกและโอ่โถงนี้แล้ว The Boy (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม

Japanese-English: EDICT Dictionary
隈なく(P);隈無く[くまなく, kumanaku] (adv) all over; everywhere; in every nook and cranny; (P) [Add to Longdo]
津津浦浦;津々浦々[つつうらうら;つづうらうら, tsutsuuraura ; tsuduuraura] (n-adv,n) all over the country; throughout the land; every nook and cranny of the land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top