ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every thing

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every thing-, *every thing*, every th
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tried hard to achieve you, every thing propagates to make me meet you!ผมพยายามอยากหนักเพื่อให้ได้พบคุณ, ทุกๆสิ่งจะกระจายข่าว ทำให้ผมได้พบกับคุณ! Om Shanti Om (2007)
Move, move every thing is ready there.ไปเหอะ ไปเหอะน่า ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว Om Shanti Om (2007)
I know every thing, that's i have chose this place.ผมรู้ทุกอย่าง, นั่นคือ ผมเลือกสถานที่นี้แล้ว Om Shanti Om (2007)
see every thing is fine.ดูสิทุกอย่างดีเยี่ยม Om Shanti Om (2007)
If press find about this... so what am i mad, i am handling every thing alone.ถ้านักข่าวเจอเรื่องนี้... เช่นนั้น ผมเป็นบ้าอะไร, ผมจัดการ ทุกอย่างโดยลำพัง คุณไม่แม้กระทั่งห่วงใย และความวิกลจริตนี้อีก, ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น กับคุณกันแน่ Om Shanti Om (2007)
And i am not you servant, i can not handle every thing for you.และผมไม่ใช่คนรับใช้, ผมไม่สามารถ ดูแลงานทุกอย่างเพื่อคุณได้ Om Shanti Om (2007)
Go pappu prepare every thing, i know he will come.ไปบับบู เตรียมการทุกอย่างให้พร้อม, แม่รู้ว่าเขาจะต้องมา Om Shanti Om (2007)
He knows every thing, stop shanti.เขารู้แผนเราแล้ว, หยุดชานติไว้ Om Shanti Om (2007)
Or what you will kill me? "Sandy, he knows every thing"ไม่งั้น คุณจะฆ่าฉันหรือไง "แซนดี้, เขารู้ทุกอย่างแล้ว" Om Shanti Om (2007)
how many times you will kill me? "Sanday, he knows every thing go away"คุณจะฆ่าฉันอีกกี่ครั้ง "แซนดี้, เขารู้ทุกอย่างแล้ว หลีกไปซ่ะ" Om Shanti Om (2007)
Every thing's going to be fine.ทุกอย่างจะต้องโอเค The Adhesive Duck Deficiency (2009)
So every thing's the same?ใช่.. Let Me In (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
every thingIt has every thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกสิ่ง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกอย่าง, ทุกสิ่งสรรพ, สรรพสิ่ง, Example: พ่อให้ลูกทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ
ทุกสิ่งทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกสิ่งทุกอย่าง[X] (thuksingthukyāng) EN: everything ; every thing ; all things ; all   FR: tout ; toute chose

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top