ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every now and then

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every now and then-, *every now and then*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every now and then(idm) เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
every now and thenBarry hits the bottle every now and then.
every now and thenEvery now and then he drop in at this bookstore on his way home from the office.
every now and thenEvery now and then I like to have hot and spicy food.
every now and thenEvery now and then, I play tennis for recreation.
every now and thenEvery now and then she called home during the party last night.
every now and thenEvery now and then they went shopping together.
every now and thenHe comes to visit us every now and then.
every now and thenHe gives me a phone call every now and then.
every now and thenHe writes to his mother every now and then.
every now and thenI fall asleep in the class every now and then.
every now and thenI feel sad every now and then.
every now and thenI see you every now and then.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  every now and then
      adv 1: occasionally; "every so often she visits her father"
             [syn: {every so often}, {every now and then}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top