ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every day

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every day-, *every day*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
Where every day is a holidayที่ทุกวันเป็นวันหยุด Pinocchio (1940)
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง Rebecca (1940)
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
I was ready to show it to you every day.ฉันพร้อมจะพาคุณชมได้ทุกวัน Rebecca (1940)
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน 12 Angry Men (1957)
Then we caught big ones every day for three weeks.ทุกวันเป็นเวลาสามสัปดาห์ The Old Man and the Sea (1958)
But they went through this fiction every day.นิยายนี้ทุกวัน The Old Man and the Sea (1958)
Every day is a new day.มันจะดีกว่าที่จะโชคดี The Old Man and the Sea (1958)
Imagine how it would be if, every day, a man had to try to kill the moon.นึกว่ามันจะถ้าทุกวัน ชายคนหนึ่งที่มีการพยายามที่ จะฆ่าดวงจันทร์ The Old Man and the Sea (1958)
But think what it would be if, every day, he had to try to kill the sun.แต่คิดว่าสิ่งที่มันจะถ้าทุกวัน เขาจะต้องพยายามที่จะฆ่าดวง อาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
He looks more like you every day.He looks more like you every dayThe Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
every dayAlmost every day he goes to the river and be doing fishing.
every dayAn athletic meet is held at our school every day.
every dayAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
every dayAt the end of every day his back was tired and his legs hurt.
every dayBrush your teeth every day.
every dayChildren play in this park every day.
every dayChildren should drink milk every day.
every dayClocks used to be wound every day.
every dayDid you know we lose skin every day?
every dayDoes he study English every day?
every dayDoes he watch television every day?
every dayDoes Tony run every day?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
แต่ละวัน[ADV] each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
ทุกวี่ทุกวัน[ADV] daily, See also: every day, always, Syn. ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: คนอะไรดูหนังได้ทุกวี่ทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่ละวัน[adv.] (tāela wan) EN: each day ; every day   FR: chaque jour ; quotidiennement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每天[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
天天[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
日日[rì rì, ㄖˋ ㄖˋ, ] every day, #10,848 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
三日と上げず;三日とあげず[みっかとあげず, mikkatoagezu] (exp) (See 三日に上げず) almost every day; constantly [Add to Longdo]
逐日[ちくじつ, chikujitsu] (adv) day by day; every day; with each passing day [Add to Longdo]
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]
日々(P);日日[ひび(P);にちにち, hibi (P); nichinichi] (n-adv,n-t) every day; daily; day after day; days (e.g. good old days); (P) [Add to Longdo]
日に日に[ひにひに, hinihini] (adv) (1) day by day; by the day; (2) (arch) daily; every day; (P) [Add to Longdo]
日毎;日ごと[ひごと, higoto] (n-adv,n-t) every day; daily [Add to Longdo]
日毎夜毎[ひごとよごと, higotoyogoto] (n,n-adv) every day and every night; day after day; daily [Add to Longdo]
年中無休[ねんじゅうむきゅう, nenjuumukyuu] (n,adj-no) open every day of the year [Add to Longdo]
毎日[まいにち, mainichi] (n-adv,n-t) every day; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top