ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ever

EH1 V ER0   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ever-, *ever*
English-Thai: Longdo Dictionary
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ever[ADV] เคย, See also: เท่าที่เคยมา
ever[ADV] ตลอด, See also: เสมอๆ, Syn. always
evert[VT] กลับด้านในออกข้างนอก, See also: พลิกด้านในออกข้างนอก
every[ADJ] แต่ละ, See also: ทุกๆ, Syn. each
every[ADJ] ทั้งหมด, Syn. all, whole
evermore[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Syn. always, forever
everyday[N] ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, Syn. daily
everyday[ADJ] ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ever(เอฟ'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไม่มีที่สิ้นสุด,เรื่อยไป, Syn. always
everbearingadj. ซึ่งได้ผลตลอด
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
evermoreadv. ตลอดไป,ชั่วนิรันดร
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible
everybodypron. ทุกคน
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
everyonepron. ทุกคน

English-Thai: Nontri Dictionary
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
evergreen(adj) เขียวชอุ่มอยู่เสมอ,เขียวตลอดปี
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
evert(vt) พลิกออก,ปลิ้นออก
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด
everybody(n) ทุกคน
everyday(adj) ทุกวัน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
everyone(n) ทุกคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ever-marriedที่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ever-married personผู้ที่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ever-married survivorผู้ทรงชีพที่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen๑. ไม่ผลัดใบ๒. ไม้ไม่ผลัดใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen forestป่าดิบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evergreen rain forest; easonal evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eversion๑. การพลิกออก๒. การปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eversion, footเท้าพลิกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evert๑. พลิกออก๒. ปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]
Evergreen Forest ป่าไม่ผลัดใบ
ป่าที่มีใบเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปี เนื่องจากปริมาณฝนตกมาก หรือมีความชุ่มชื้นตลอดปี ในประเทศไทยมีป่าไม้ประเภทนี้เป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซนต์ ของเนื้อที่ป่าของประเทศ แบ่งย่อยได้เป็น 4 ชนิด คือ Beach Forest, Coniferous Forest , Swamp Forest และ Tropical Evergreen Forest [สิ่งแวดล้อม]
Everseหันฝ่าเท้าออกนอก [การแพทย์]
Eversionการเอียงออกนอก,การหันฝ่าเท้าออก,ขาข้างที่อ่อนแรงจะแบะออก,เท้าพลิกออก,การยื่นเผยออกมา,แบะออก [การแพทย์]
Eversion-Inversionแบะเท้าออก-บิดเท้าเข้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ever after (phrase ) รักนิรันดร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.ทุกวันฉันทำเป็นเล่นโยคะ เพื่อที่จะได้คอยปกป้องนาย Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.ฉันเพิ่งเริ่มงานเองค่ะ รุ่นพี่ที่ฝึกงานให้ บ่นฉันทุกวัน Emotions (2017)
Fine. I'll stand by you every step of the way.ยังไงเสีย ผมก็จะอยู่ข้างคุณ ไปตลอดรอดฝั่งอยู่แล้ว Emotions (2017)
I will explain to everyone why we need it.ผมจะอธิบายทุกคนเองว่า ทำไมเราถึงต้องเปิดคัดตัวนักแสดง Emotions (2017)
You're absolutely right. Logic is everything.ถูกต้องเลยครับ หลักการคือทุกอย่าง Confrontation (2017)
Everything that is interesting and that sells has a logic to it.ทุกอย่างที่สนุกและขายได้ มีหลักการของมันอยู่ Confrontation (2017)
I appreciate the efforts of everyone at Hinomaru TV.ผมต้องขอบคุณทุก ๆ คน ที่ฮิโนะมารุทีวีด้วยนะครับ Confrontation (2017)
She ended up dying without ever finding out.เธอตายทั้งที่ยังไม่ได้รู้คำตอบ Confrontation (2017)
Don't ever think you can live all on your own.ว่าอย่าคิดว่าเธอจะอยู่ตัวคนเดียวได้ Ready (2017)
That was the first day in my life I've ever actually wanted to have sex.นั่นเป็นวันแรกในชีวิต ที่ฉันคิดอยากจะมีเซ็กส์จริง ๆ Ready (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .นิยายสองเล่มที่ทุกคน อยากให้ทำเป็นภาพยนตร์ "ทฤษฎีโลก" และ "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" Ready (2017)
Minami told me everything in the letter that came with her will.คุณมินามิบอกฉันหมดแล้ว ในจดหมายที่ทิ้งไว้พร้อมกับพินัยกรรม Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
everAbstract art is not to the taste of everyone.
everAccording to the X-ray, everything is all right.
everA cicada means to cry every summer.
everA colleague has every advantage over me.
everA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
everA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
everA friend to everybody is a friend to leisure.
everA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
everAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
everAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
everA full description of him has been circulated in every newspaper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกแง่ทุกมุม[N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ทุกชนิด[N] every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย[N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
แต่ละวัน[ADV] each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
สารพัน[ADJ] all kinds of, See also: every, all, entire, whole, total, Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit

CMU English Pronouncing Dictionary
EVER    EH1 V ER0
EVERS    EH1 V ER0 Z
EVERY    EH1 V ER0 IY0
EVERY    EH1 V R IY0
EVERT    IH0 V ER1 T
EVEREX    EH1 V ER0 AH0 K S
EVERED    EH1 V ER0 D
EVERS'    EH1 V ER0 Z
EVERTS    EH1 V ER0 T S
EVERLY    EH1 V ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ever    (a) ˈɛvər (e1 v @ r)
every    (j) ˈɛvriː (e1 v r ii)
evermore    (a) ˌɛvəmˈɔːr (e2 v @ m oo1 r)
everyday    (j) ˈɛvrɪdɛɪ (e1 v r i d ei)
everyone    (prp) ˈɛvrɪwʌn (e1 v r i w uh n)
evergreen    (n) ˈɛvəgriːn (e1 v @ g r ii n)
everybody    (prp) ˈɛvrɪbɒdiː (e1 v r i b o d ii)
evergreens    (n) ˈɛvəgriːnz (e1 v @ g r ii n z)
everyplace    (a) ˈɛvrɪplɛɪs (e1 v r i p l ei s)
everything    (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
每天[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
每年[měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ, ] every year; each year; yearly, #1,127 [Add to Longdo]
每次[měi cì, ㄇㄟˇ ㄘˋ, ] every time, #1,326 [Add to Longdo]
每一[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]
各个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
天天[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]
众人[zhòng rén, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] everyone, #3,111 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
von jeher; seit altersever since I can remember; from time immemorial [Add to Longdo]
recht vielever so much [Add to Longdo]
seitdem; seit | seit ich hier lebeever since | ever since I have lived here [Add to Longdo]
ständig; immer ... | das ständig wachsende Problem; das immer größer werdende Problem | das ständiges Gefühlever | the ever increasing problem | the ever present feeling [Add to Longdo]
Everettpapagei {m} [ornith.]Müller's Parrot [Add to Longdo]
Everettbülbül {m} [ornith.]Yellow-washed Bulbul [Add to Longdo]
Everettdrossel {f} [ornith.]Everett's Ground Thrush [Add to Longdo]
Everettmonarch {m} [ornith.]White-tipped Monarch [Add to Longdo]
Everettspinnenjäger {m} [ornith.]Everett's Spiderhunter [Add to Longdo]
Everettbrillenvogel {m} [ornith.]Everett's White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ever
   adv 1: at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of
       all time" [syn: {ever}, {of all time}]
   2: at all times; all the time and on every occasion; "I will
     always be there to help you"; "always arrives on time";
     "there is always some pollution in the air"; "ever hoping to
     strike it rich"; "ever busy" [syn: {always}, {ever}, {e'er}]
     [ant: {ne'er}, {never}]
   3: (intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
     [syn: {ever}, {ever so}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 e'er
 
 1. ever
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top