ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evenings

IY1 V N IH0 NG Z   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evenings-, *evenings*, evening
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenings[ADV] ทุกเย็น (ตามปกติ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll spin you Valentine eveningsฉันจะเสกยามเย็นดั่งวาเลนไทน์ Labyrinth (1986)
Well... the evenings here are certainly warmer than in London.Well... the evenings here are certainly warmer than in London. Anna and the King (1999)
Had he been in your company on previous evenings?เขาเคยอยู่กับคุณในคืนก่อนหน้านั้นมั้ย Malèna (2000)
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์ The Notebook (2004)
You aren't here in evenings anymoreฉันมันเป็นคนดีมาตลอดเฟ้ย เนื้อย่างแต่เช้าตรูเลยนะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
"sanity time," every afternoon, right, to a woman who mothers in the mornings and the evenings.เวลาพอสมควร อย่างทุก ๆ บ่าย สำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ ในตอนเช้าและตอนเย็น The Nanny Diaries (2007)
Quiet evenings at home, cuddling on the couch. That's good.- นอนดูทีวีด้วยกันที่โซฟา Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
He and I fell into a habit of playing gin rummy in the evenings, and did he cheat!ฉันกับเขานั่งจิบเหล้าเล่นไพ่กันตอนบ่าย ปรากฎว่าเขาโกงฉัน Up (2009)
To the first of many romantic evenings to come.ดื่มให้กับค่ำคืน แห่งความโรแมนติกครั้งแรก The Ugly Truth (2009)
I do my cardio in the evenings.เธอดูไม่เหมือนจะออกกำลังกายนะ /N ฉันออกกำลังกายตอนเย็น Remains of the J (2009)
Very best of evenings to you all.-มื้อค่ำดีมั้ยทุกๆคน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eveningsHawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
eveningsI love art and quiet evenings at home.
eveningsIt gets cold in the mornings and evenings, so I want to take care how I dress.
eveningsIt's getting cooler, particularly in the mornings and evenings.
eveningsI went there by myself, often on successive evenings.
eveningsMr and Mrs. Smith are the sort of couple who don't go out much in the evenings.
eveningsMy brother usually calls me from Chicago on Tuesday evenings.
eveningsOn Saturday evenings everybody in the family had a bath one after another in an old tin bath in front of the fire.

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENINGS    IY1 V N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evenings    (n) ˈiːvnɪŋz (ii1 v n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一夕[いっせき, isseki] (n-adv,n-t) one evening; some evenings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top