ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evening star

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening star-, *evening star*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening star[N] ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ, See also: ดาวประจำเมือง, Syn. Hesperus, Venus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
District 1 17, a citizen down at the factory behind Evening Star Parkเขต 117 มีพลเมืองถูกยิง ที่โรงงานด้านหลังสวนสาธารณะ อีเวนนิ่ง สตาร์ พาร์ค Windstruck (2004)
The evening star. That's so weird.ดาวประกายพฤกษ์ แปลกมาก Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evening starWe call it the Evening Star.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: ดาวประจำเมืองเห็นได้ในตอนหัวค่ำ, Count unit: ดวง
ดาวประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, morning star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, Count unit: ดวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star [Add to Longdo]
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) evening star; Venus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evening star
      n 1: a planet (usually Venus) seen at sunset in the western sky
           [syn: {evening star}, {Hesperus}, {Vesper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top