ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evening primrose

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening primrose-, *evening primrose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening primrose[N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
待宵草[dài xiāo cǎo, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠ ㄘㄠˇ, ] evening primrose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
月見草[つきみそう, tsukimisou] (n) evening primrose (esp. the fourwing evening primrose, Oenothera tetraptera) [Add to Longdo]
宵待草[よいまちぐさ, yoimachigusa] (n) evening primrose [Add to Longdo]
待宵草[まつよいぐさ, matsuyoigusa] (n) evening primrose (esp. Chilean evening primrose, Oenothera stricta) [Add to Longdo]
大待宵草[おおまつよいぐさ;オオマツヨイグサ, oomatsuyoigusa ; oomatsuyoigusa] (n) (uk) red-sepaled evening primrose (Oenothera erythrosepala) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evening primrose
      n 1: any of several plants of the family Onagraceae

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top