หรือคุณหมายถึง evening dreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evening dress

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening dress-, *evening dress*, evening dres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening dress[N] ชุดราตรี, See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน, Syn. evening clothes

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การฑูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Lilly awoke in an evening dress and opera cloak."ลิลลี่ตื่นขึ้นในชุดราตรีและเสื้อคลุม... Source Code (2011)
(UNDISTORTED) Lilly awoke in an evening dress and opera cloak.ลิลลี่ตื่นมาในชุดราตรีและเสื้อคลุม Source Code (2011)
COLTER: Lilly awoke in an evening dress and an opera cloak."ลิลลี่ตื่นขึ้นในชุดราตรีและเสื้อคลุม Source Code (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุดราตรี[N] evening dress, See also: evening clothes, Count unit: ชุด, Thai definition: เสื้อผ้าที่ใส่ไปงานราตรีเป็นชุดที่ผู้หญิงสวมใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo   FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晚礼服[wǎn lǐ fú, ㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] evening dress, #33,897 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イブニングドレス[, ibuningudoresu] (n) evening dress [Add to Longdo]
夜会服[やかいふく, yakaifuku] (n) evening dress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evening dress
   n 1: attire to wear on formal occasions in the evening [syn:
      {formalwear}, {eveningwear}, {evening dress}, {evening
      clothes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top