ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evening

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening-, *evening*, even
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening(n) ตอนเย็น, See also: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ, Syn. dusk, nightfall, twilight
evenings(adv) ทุกเย็น (ตามปกติ)
evening star(n) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ, See also: ดาวประจำเมือง, Syn. Hesperus, Venus
evening dress(n) ชุดราตรี, See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน, Syn. evening clothes
evening primrose(n) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้,เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening

English-Thai: Nontri Dictionary
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eveningAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
eveningA friend of mine is coming this evening.
eveningAll the family meet at evening meals.
eveningAn evening glow often promises good weather.
eveningAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
eveningAre there special evening rates?
eveningAre you always at home in the evening?
eveningAre you free this evening?
eveningAre you free tomorrow evening?
eveningAt eleven-thirty this evening.
eveningAt five in the evening.
eveningBe at home this evening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารค่ำ(n) dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
เวลาเย็น(n) evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai Definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เข้าไต้เข้าไฟ(adv) at dusk, See also: evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time, Syn. พลบ, พลบค่ำ, Example: พอถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟพ่อแม่มักให้ลูกๆ อยู่ในบ้าน, Thai Definition: ช่วงเวลาพลบค่ำ
ค่ำคืน(n) night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง
เย็น(n) evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai Definition: เวลาใกล้ค่ำ
อ่ำ(n) dusk, See also: evening, Syn. เวลาค่ำ
อันธิกา(n) evening, See also: eve, dusk, eventide, Syn. อันธการ, Thai Definition: กลางคืน, เวลาค่ำ, Notes: (สันสกฤต)
อันธการ(n) evening, See also: eve, dusk, eventide, Thai Definition: เวลาค่ำ, Notes: (บาลี)
สายัณห์(n) evening, Syn. เวลาเย็น, ตอนเย็น, เย็น
ตอนเย็น(n) evening, Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนเย็นของทุกวันเขาต้องกลับบ้านมารดน้ำต้นไม้, Thai Definition: เวลาใกล้ค่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดราตรี[chut rātrī] (n, exp) EN: evening dress  FR: tenue de soirée [f]
ดาวประจำเมือง[dāo prajammeūang] (n, exp) EN: evening star ; Venus  FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[hā thum] (n, exp) EN: eleven in the evening  FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
หัวค่ำ[hūakham] (n) EN: early in the evening  FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
ค่ำ[kham] (n) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night  FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
คืน[kheūn] (n) EN: night ; evening  FR: nuit [f]
เพลาเย็น[phēlā yen] (n, exp) EN: evening ; in the evening  FR: à la fraîche
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้[phīseūa sāyan sī tān mai] (n, exp) EN: Dark Evening Brown
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา[phīseūa sāyan sī tān thammadā] (n, exp) EN: Common Evening Brown
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่[phīseūa sāyan sī tān yai] (n, exp) EN: Great Evening Brown

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENING IY1 V N IH0 NG
EVENINGS IY1 V N IH0 NG Z
EVENING'S IY1 V N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evening (v) ˈiːvnɪŋ (ii1 v n i ng)
evenings (n) ˈiːvnɪŋz (ii1 v n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] evening; night; late, #689 [Add to Longdo]
晚会[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] evening party, #3,961 [Add to Longdo]
晚饭[wǎn fàn, ㄨㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] evening meal; dinner; supper, #5,924 [Add to Longdo]
晚餐[wǎn cān, ㄨㄢˇ ㄘㄢ, ] evening meal; dinner, #6,018 [Add to Longdo]
晚报[wǎn bào, ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] evening paper, #8,887 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] evening; sunset, #9,860 [Add to Longdo]
晚间[wǎn jiān, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄢ, / ] evening-time; in the evening, #9,936 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] evening, #13,583 [Add to Longdo]
[bū, ㄅㄨ, / ] evening meal, #24,211 [Add to Longdo]
夜校[yè xiào, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠˋ, ] evening school; night school, #29,212 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんばんわ(ik)[konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
アーベント[a-bento] (n) evening (ger [Add to Longdo]
イブニング(P);イヴニング[ibuningu (P); ivuningu] (n) evening; (P) [Add to Longdo]
イブニングコート[ibuninguko-to] (n) evening coat [Add to Longdo]
イブニングドレス[ibuningudoresu] (n) evening dress [Add to Longdo]
ボンソワール[bonsowa-ru] (int) (See 今晩は) good evening (fre [Add to Longdo]
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star [Add to Longdo]
一宵[いっしょう, isshou] (n) (arch) one evening; one night [Add to Longdo]
一晩(P);ひと晩[ひとばん, hitoban] (n-adv,n-t) one evening; all night; overnight; (P) [Add to Longdo]
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evening
   n 1: the latter part of the day (the period of decreasing
      daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed
      the evening light across the lake" [syn: {evening}, {eve},
      {even}, {eventide}]
   2: a later concluding time period; "it was the evening of the
     Roman Empire"
   3: the early part of night (from dinner until bedtime) spent in
     a special way; "an evening at the opera"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 e'en
 
 1. even, evening.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top