ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evenfall

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evenfall-, *evenfall*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา evenfall มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *evenfall*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenfall[N] พลบค่ำ (คำโบราณ), See also: โพล้เพล้, Syn. dusk, twilight

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a century too.In einem Jahrhundert evenfalls. Je t'aime, je t'aime (1968)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evenfall
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

evenfall

 


  

 
evenfall
 • พลบค่ำ (คำโบราณ): โพล้เพล้ [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
even fall, even-fall, eventfully, eventually, eventful, eventual, evenly, overfill, overfull, infill

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top