ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even risk

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even risk-, *even risk*
English-Thai: Longdo Dictionary
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I even risked my life to tell you that there was a traitor in your midst.ผมยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมาบอกว่า มีคนทรยศในกลุ่มเรา The Beginning of the End (2008)
Even risking my own life.ถึงแม้ต้องเสี่ยงชีวิตก็ตาม The Birth of the Rich (2010)
We couldn't even risk using existing operating suites.เราเสี่ยงที่จะใช้ห้องผ่าตัดที่มีอยู่ไม่ได้ Head Case (2011)
Don't even risk it.อย่าคิดมาเสี่ยง Number Crunch (2011)
I never put all my chips on that number, though because I was playing something even riskier.แต่ผมก็ไม่ได้ทุ่มหมดหน้าตัก เพราะมีบางสิ่งที่สำคัญกว่านั้น The Avengers (2012)
They're spread so thin, they can't even risk letting the public know that Mathis is out.พวกเขาจะปิดข่าวนี้ พวกเขาไม่อยากจะเสี่ยง ให้คนภายนอกรู้ ว่าแมดทิสแหกคุกออกมา Broken Dolls (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top