ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even parity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even parity-, *even parity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
even parityภาวะคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
even parityภาวะคู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
even parityภาวะคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] (n) {comp} even parity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top