ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even out

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even out-, *even out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even out[PHRV] เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even out of the school he's a force to be reckoned withถึงแม้จะออกจากโรงเรียนไปแล้ว แต่เขาก็ยังกล้าที่จะเผชิญหน้าด้วย GTO (1999)
Can you do that? Not even out on the verandaทำได้มั๊ย ที่ระเบียงก็ห้ามออกน่ะ Nobody Knows (2004)
Oh no.... we're even out of saltโอ้ย... เกลือก็หมด Grave of the Fireflys (2005)
If I'm a killer who has to use an immediate application of overpowering force, even out in the middle of nowhere,หากฉันเป็นฆาตกรที่ต้องอาศัย วิธีการฆ่าอย่างรุนแรงและรวดเร็ว แม้ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนละก็ Extreme Aggressor (2005)
Brand new Jordans. Not even out yet.ของจอร์แดน ใหม่ถอดด้าม ยังไม่ออกวางตลาดเลย The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
How'd you get this? The issue isn't even out yet.คุณเอามาจากไหนนะฉบับนี้ยังไม่วางขายนี่ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
They have cameras everywhere, even outside. They edit them together.พวกมันติดกล้องไว้ทุกที่เลย ข้างนอกด้วย แล้วเอามาตัดต่อกัน Vacancy (2007)
Well I got a good one. So, they ought to even out.แต่ฉันกลับรู้สึกดีนะ จะได้เสมอกันไง No Country for Old Men (2007)
You mind telling me why he's even out here with us?บอกหน่อยได้มั้ยว่ามันมาทำอะไรที่นี่? Good Fences (2007)
Or even outside? 'Cause if we did it in here, it'd feel like work, you know?แม่สอนแล้วไง มันเป็นการต่อสู้ธรรมะกับอธรรม Plaisir d'amour (2008)
We even out this shit with Alvarez, it's gonna trigger a lot of SOA and Mayan beef.เเม้เเต่เรื่องจัดการกับอัลวาเรซ มันต้องมีตัวกระตุ้น The Pull (2008)
I need to even out. Let me get a hit of that crystal.ฉันอยากยาจนจะลงแดงตายแล้ว ให้ฉันดูดยาไอซ์นั่นเถอะนะ Peekaboo (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
even outAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 even out
   v 1: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
      air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
      {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]
   2: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush},
     {level}, {even out}, {even}]
   3: become even or more even; "even out the surface" [syn:
     {even}, {even out}]
   4: make even or more even [syn: {even}, {even out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top