ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evacuate to

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evacuate to-, *evacuate to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evacuate to[PHRV] เคลื่อนย้ายไปยัง, See also: อพยพไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Ireland, those remaining in Belfast and Bambridge have been urged to evacuate to Dublin as soon as possible.ที่ไอร์แลนด์ ขอให้ผู้ที่อยู่ในเบลฟาสต์อพยพ... ...ไปเมืองดับลินให้เร็วที่สุด The Day After Tomorrow (2004)
Please evacuate to the...กรุณาอพยพไปที่... Sad Movie (2005)
Everyone, please evacuate to the Mikage National Schoolทุกคน กรุณาอพยพไปที่ โรงเรียน มิคาเกะ Grave of the Fireflys (2005)
I've got over 200 people, ten winter teams to evacuate to New Zealand.ผมมี 200 ชีวิต และลูกทีม ที่จะอพยพไปนิวซีแลนด์ Eight Below (2006)
That's why the citizens of these Pacific nations have all had to evacuate to New zealand.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมประชากรของ ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิคเหล่านี้ จึงต้องอพยพไปที่นิวซีแลนด์ An Inconvenient Truth (2006)
Then, shall we evacuate too?ถ้าอย่างนั้น,พวกเราก็ควรจะอพยพออกไปด้วยใช่มั้ย? Episode #1.8 (2009)
We aren't going to make it. We should evacuate too.เราไม่มีเวลาพอที่จะทำอะไรได้แล้ว เราควรต้องหนีด้วย Episode #1.8 (2009)
This shelter has been designated as a hazardous zone. Please evacuate to a safety zone as soon as possible. I repeatหลุมหลบภัยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อันตราย กรุณาทำการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน ขอย้ำ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Perhaps now would be a good time to evacuate to the lower levels.บางทีตอนนี้อาจจะได้เวลาที่จะอพยพไปยังชั้นล่างแล้ว The Zillo Beast Strikes Back (2010)
They've been told to evacuate too, but they're climbing the fence.พวกเขาได้รับการบอกให้อพยพเกินไป แต่พวกเขากำลังปีนรั้ว White House Down (2013)
He didn't evacuate to the factory with everyone else.เขาไม่ได้มาหลบภัย ที่โรงงานเก่ากับคนอื่นๆน่ะ The Endless Thirst (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top